Ochrona środowiska

PM10, PM2,5 i benzo(a)piren, czyli nie tylko CO2

PM10, PM2,5 i benzo(a)piren, czyli nie tylko CO2

W Paryżu rozpoczął się szczyt COP-21. Rozpoczęcie paryskiego szczytu zbiegło się z publikacją przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) najnowszego raportu o jakości powierza w Europie (Air quality in Europe — 2015 report). W Paryżu politycy i negocjatorzy mówią i będą mówili prawie wyłącznie o CO2. Raport EEA analizuje wpływ na […]

Zaproszenie na śniadanie biznesowe „Pułapki w miejscowych przepisach środowiskowych”

26 listopada zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe, którego tematem będą „Pułapki w miejscowych przepisach środowiskowych„. Spotykamy się o 9.30 w warszawskim biurze naszej kancelarii. O przepisach środowiskowych opowiedzą Państwu eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki – Daniel Chojnacki, Agnieszka Łoniewska i Maciej Białek (także autorzy naszego bloga :-))

Smog wawelski

Jeszcze kilka dni temu mogło się wydawać, że zwolennikom walki o czyste powietrze nie sprzyja szczęście. Przegrali bowiem kolejną potyczkę, tym razem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sprawa dotyczyła opisywanej już przez nas uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej […]

Czy znowu będzie głośno o hałasie?

W Polsce toczy się od dłuższego czasu dyskusja nad racjonalnością stosowanych przez ustawodawcę instrumentów mających zapewnić ochronę środowiska przed nadmiernym hałasem. Zagadnienie to było szczególnie widoczne przy montażu ekranów akustycznych wzdłuż dróg. Często okazywało się, że były one montowane wzdłuż terenów niezabudowanych, np. pól uprawnych i lasów. Problem został dostrzeżony […]

Co nowego w ochronie wód? Sporo!

Wodnoprawna permanentna rewolucja nie zwalnia tempa. Podczas gdy w Ministerstwie trwają prace nad nowym prawem wodnym, Prezes KZGW prowadzi konsultacje społeczne dwóch ważnych dokumentów planistycznych. Podejmowane działania mogą istotnie wpłynąć na sytuacje zarówno podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców.

Panta rhei, czyli o złudnej trwałości pozwoleń (także wodnoprawnych)

Uzyskanie decyzji administracyjnej z dziedziny ochrony środowiska nie musi oznaczać zamknięcia problemu aż do chwili upływu jej ważności. Polskie prawo przewiduje bowiem możliwość weryfikacji wydanych pozwoleń. Warto pamiętać o istnieniu takiej instytucji choćby przy prowadzeniu due diligence nabywanego przedsiębiorstwa – zwłaszcza w kontekście tegorocznych zmian legislacyjnych. Po pierwsze, prawo może […]

Kiedy należy sporządzić raport początkowy?

Ostatnia nowelizacja Prawa ochrony środowiska zmieniła przepisy dotyczące zasad ochrony gleby, ziemi i wód podziemnych. Wprowadziła nowe instrumenty ochrony ww. elementów środowiska. Jednym z tych instrumentów ochrony jest raport początkowy. Problem w tym, że wspomniana nowelizacja nie obejmuje przepisów szczegółowych, które określałyby kiedy należy sporządzić taki raport. Obowiązek sporządzenia raportu […]

Tym razem o Masterplanach

Od kilku tygodni sytuację podmiotów inwestujących na obszarach poszczególnych dorzeczy współkształtują nowe dokumenty planistyczne, nazwane enigmatycznie Masterplanami. Jest to dosyć nietypowy instrument, którego przyjęcie zażegnuje jednak poważne zagrożenie dla możliwości pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia mogące wpłynąć na stan wód. Geneza powyższych dokumentów wiąże się z przedstawionym pod koniec roku […]

Krótko o dylematach art. 32 ust. 1 Prawa budowlanego, czyli jakie pozwolenia środowiskowe powinny zostać uzyskane przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę

Przepisy prawa budowlanego obligują inwestora do uzyskania m.in. pozwoleń wydawanych na podstawie odrębnych przepisów (tj. innych niż prawo budowlane), zanim zostanie wydane pozwolenie na budowę (art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego). Prawo budowlane stanowi, że chodzi o pozwolenia „wymagane przepisami szczególnymi”. Odnosząc powyższą regulację do pozwoleń środowiskowych (tj. […]