Tag: Ustawa refundacyjna

W tym dziale znajdą Państwo opinie, analizy i praktyczne porady związane z ustawą refundacyjną, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Ministerstwo Zdrowia przyspiesza terminy negocjacji – artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, zawartych w pismach doręczonych wnioskodawcom w drugiej połowie marca, Ministerstwo Zdrowia od kilku tygodni zaprasza pierwszych wnioskodawców na wcześniejsze negocjacje refundacyjne. Pierwsze spotkania z Zespołem Negocjacyjnym spodziewane są już w dniu dzisiejszym. Przy czym, w związku z koniecznością przygotowania strategii, dotyczących poszczególnych portfeli refundacyjnych, oraz trwającym okresem […]

Zakres dokumentów wymaganych od zagranicznego przedsiębiorcy – artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

Kolejną nowością pojawiającą się przy ocenie wniosków refundacyjnych jest zakres dokumentów wymaganych w przypadku udziału w postępowaniu refundacyjnym zagranicznych osób prawnych. W  dotychczasowej praktyce przedsiębiorca zagraniczny zobowiązany był do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że reprezentujące go osoby posiadają odpowiednie upoważnienie. Przepisy Ustawy o refundacji w tym zakresie wskazują na konieczność przedstawienia dokumentu […]

Czy Komisja Ekonomiczna powinna uzasadniać swoje stanowisko? – artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

Komisja Ekonomiczna pełni jedną z najważniejszych ról w procesie objęcia refundacją leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Ustawodawca umieścił bowiem Komisję na ostatnim etapie postępowania przed wydaniem decyzji. Etapie, który służy negocjacjom propozycji cenowej oraz dyskusji na tematy innych warunków refundacji (instrument dzielenia ryzyka, wskazań refundacyjnych oraz teoretycznie poziomu odpłatności […]

Jak poprawnie płacić za złożenie dokumentu pełnomocnictwa? – pierwszy artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu otwierającego nowy cykl tekstów związanych z praktyką postępowań w sprawie refundacji leków. Celem niniejszego cyklu będzie przybliżenie aktualnej praktyki związanej z postępowaniem refundacyjnym zarówno dla kolejnych odpowiedników, jak i nowych cząsteczek. W ramach kolejnych wpisów zostaną w szczególności omówione zagadnienia:

7 grzechów głównych Ustawy refundacyjnej

12 czerwca 2014 kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka była organizatorem konferencji „Ustawa refundacyjna – teraźniejszość i przyszłość. Dyskusja środowisk”, która odbyła się w hotelu Westin w Warszawie. Z relacją z konferencji można się zapoznać pod tym linkiem. Podczas konferencji przeprowadziliśmy ankiety, w których poprosiliśmy uczestników o opisanie problemów związanych z […]

Sankcje za stosowanie niejednolitych warunków umów – luka w ustawie refundacyjnej?

Zgodnie z artykułem 49 Ustawy refundacyjnej, jednym z obowiązków podmiotów zajmujących się obrotem produktami refundowanymi jest stosowanie w swoich relacjach handlowych jednolitych warunków umów. Obowiązek zachowania jednolitości umów odnosi się nie tylko do podmiotów zajmujących się handlem produktów refundowanych na podstawie indywidualnych decyzji  refundacyjnych, ale również, na podstawie art. 49 […]

Opolski WIF chce karać aptekarzy za realizację obowiązków ustawowych

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu nakazuje aptekom usunąć wszelkie plakaty, banery i inne druki informujące pacjentów o przysługującym im prawie do zakupu tańszych zamienników leków, wskazując że przepisy dopuszczają informowanie o tym jedynie osobiście przez osobę wydającą leki. W opinii WIF przedstawionej na stronie internetowej, powyższe działania stanowią niedopuszczalną reklamę […]

Nowelizacja Ustawy refundacyjnej – przegląd zmian

Projekt ustawy zmieniającej Ustawę refundacyjną w dużej mierze realizuje założenia do tego projektu. Istotna zatem część zmian to realizacja od dawna zgłaszanych przez branże postulatów usunięcia wątpliwości interpretacyjnych i nieścisłości w przepisach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z projektowanych zmian.

Projekt założeń do zmiany Ustawy refundacyjnej w KPRM

Prace nad nowelizacją Ustawy refundacyjnej postępują – projekt założeń trafił 26 sierpnia do KPRM. O propozycjach Ministerstwa Zdrowia dotyczących nowelizacji tejże ustawy pisaliśmy na początku maja 2013 roku. Nowelizacja ma na celu w szczególności usunięcie wątpliwości interpretacyjnych a także rozwiązanie najważniejszych problemów jakie zostały dostrzeżone w czasie obowiązywania ustawy.