DZP wśród uczestników Ogólnopolskiej IX Opolskiej Konferencji Podatkowej w Izbicku

W dniach 9-10 kwietnia 2019 r. odbyła się Ogólnopolska IX Opolska Konferencja Podatkowa w Izbicku – „Prawo celne, podatek akcyzowy oraz gry hazardowe – teoria i praktyka”.

IX edycja Konferencji Podatkowej, zorganizowana po 3 letniej przerwie, zgromadziła ponad 100 osobowe grono przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz organów administracji skarbowej, jak również teoretyków i praktyków, specjalizujących się w problematyce podatku akcyzowego oraz prawa celnego.

Konferencja Podatkowa w Izbicku stanowi unikalną platformę wymiany myśli i spostrzeżeń dotyczących zagadnień z zakresu akcyzy i cła, pomiędzy osobami na co dzień reprezentującymi przeciwne strony relacji podatnicy-Skarb Państwa.

Konferencja miała na celu przybliżenie wyzwań stojących zarówno przed Unią Europejską jak i krajami członkowskimi po wdrożeniu Unijnego Kodeksu Celnego, jak również wyzwań wynikających ze zmian przepisów, zarówno krajowych jak i europejskiej, w zakresie podatku akcyzowego oraz gier hazardowych. Celem Konferencji było również podjęcie próby znalezienie odpowiedzi na pytania, co do kierunków dalszego rozwoju regulacji celnych i akcyzowych.

Podczas tegorocznej edycji Konferencji Podatkowej, w roli prelegentów wystąpili przedstawiciele Praktyki Podatkowej DZP: Tomasz Kolarczyk oraz Jan Czerwiński.

Tomasz wygłosił referat pod tytułem „Moc ochronna decyzji odmawiającej wydania wiążącej informacji akcyzowej”, natomiast Jan przedstawił zagadnienie opodatkowania energii elektrycznej w związku ze zmianą stawki akcyzy od 1.1.2019 r., w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Tomasz Kolarczyk

Tomasz Kolarczyk


tomasz.kolarczyk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *