Jan Czerwiński

Senior Tax Manager

vcard +48 22 557 86 70     jan.czerwinski@dzp.pl
  • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT i akcyzy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych.
  • Doradza podmiotowi z branży tytoniowej w związku z projektem rozwiązań legislacyjnych w zakresie podatku akcyzowego, wsparciem dla podmiotu z branży farmaceutycznej w związku z odzyskaniem VAT w procedurze zwrotu dla podmiotów zagranicznych.
  • Doradzał klientom z branży IT w zakresie VAT od usług właściwych dla rynku usług informatycznych i telekomunikacyjnych, czy bankom w zakresie VAT od usług pośrednictwa finansowego.
  • Występuje także jako pełnomocnik beneficjantów środków unijnych w sporach dotyczących korekt finansowych.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Visiting Student School of Law Univeristy of East Anglia.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Praktyka


artykuły powiązane

Według TSUE karty paliwowe to usługi finansowe zwolnione z VAT

Alert | 22.05.2019

TSUE wydał wyrok w sprawie austriackiej spółki Vega International, która wystawiała karty paliwowe swoim spółkom zależnym. Trybunał orzekł, że wystawcy kart paliwowych świadczą usługi finansowe, które są zwolnione z VAT.

cały tekst

Wyrok TSUE w sprawie VAT na usługi budowlane

Alert | 20.05.2019

TSUE wydał orzeczenie istotnie zmieniające podejście do momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych i budowlano montażowych.

cały tekst

Ogólnopolska IX Opolska Konferencja Podatkowa "Prawo celne, podatek akcyzowy oraz gry hazardowe –teoria i praktyka”

Konferencja | 08.04.2019

W dniach 8-10 kwietnia w Izbicku odbędzie się Konferencja Naukowa poświęcona problematyce celnej i akcyzowej wzbogacona o tematykę gier hazardowych.

cały tekst

VAT w dostawach łańcuchowych

Konferencja | 11.10.2018

11 października w siedzibie naszej kancelarii odbędzie się na śniadanie podatkowe, które poprowadzą Jan Czerwiński i Tomasz Kolarczyk. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 2 października.

cały tekst

Śniadanie biznesowe: Split payment w VAT

Konferencja | 14.09.2018

14 września zapraszamy na śniadanie podatkowe, które zostanie poprowadzone przez naszych specjalistów: Jana Czerwińskiego i Krzysztofa Dybę.

cały tekst

Kluczowe zmiany w przepisach CIT, PIT i VAT od 2018 roku

Konferencja | 15.02.2018

13 i 15 lutego zapraszamy na spotkania organizowane przez naszą Praktykę Podatkową, w trakcie których porozmawiamy o najważniejszych zmianach w przepisach podatkowych.

cały tekst

Warsztaty "DZP ITEO Knowledge Session"

Konferencja | 29.06.2017

29 czerwca zapraszamy na warsztaty "DZP ITEO Knowledge Session", organizowane w ramach projektu DZP Future. Nasi eksperci opowiedzą o kluczowych aspektach prawnych rozwoju biznesu.

cały tekst

Broszura MF dot. odwróconego obciążenia VAT usług budowlanych

Alert | 20.03.2017

W piątek, 17 marca 2017, ukazały się długo oczekiwane objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące zmian, które 1 stycznia 2017 r. dotknęły branżę budowlaną. 

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Usługi budowlane od 1 stycznia 2017 r."

Konferencja | 15.03.2017

15 marca serdecznie zapraszamy - tym razem do Poznania - na kolejne śniadanie biznesowe poświęcone zmianom zasad opodatkowania VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

cały tekst

Śniadanie biznesowe "Usługi budowlane od 1 stycznia 2017 r."

Konferencja | 02.02.2017

2 lutego serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe organizowane przez naszą kancelarię. Tym razem skupimy się na zmianach zasad opodatkowania VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

cały tekst

Walka z oszustami VAT i luką podatkową

Publikacja | 10.11.2016

Kierunek działań Ministerstwa Finansów jest słuszny, choć są branże, w których już dostrzeżone problemy wciąż nie zostały rozwiązane – pisze Jan Czerwiński z Praktyki Podatkowej DZP.

cały tekst

Problematyka opodatkowania nieruchomości energetycznych

Konferencja | 12.09.2016

W dniach 12-13 września odbędą się warsztaty poświęcone problematyce opodatkowania nieruchomości energetycznych, związanej z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

cały tekst

Prestiżowe wyróżnienie dla Praktyki Podatkowej DZP

Aktualność | 21.06.2016

20 czerwca Rzeczpospolita ogłosiła wyniki 10. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. Nasza sprawa, wyrok NSA dot. opodatkowania sportowców, została wyróżniona w kategorii "wyroki sądowe".

cały tekst

Kontrola podatkowa - jak przetrwać i nie polec?

Konferencja | 09.06.2016

9 czerwca zapraszamy na śniadanie podatkowe poświęcone kontrolom podatkowym. Spotkaja się z Państwem Artur Nowak, Krzysztof Dyba, Jan Czerwiński i Paweł Suchocki.

cały tekst

70% podatek od odpraw i odszkodowań

Publikacja | 08.01.2016

Od 1 stycznia niektóre ze świadczeń wypłacanych pracownikom i menedżerom powinny być obciążane 70% stawką podatku. To efekt wejścia w życie zmianie ustawy o PIT.

cały tekst

PIT od nieujawnionych źródeł na nowych zasadach

Publikacja | 01.04.2015

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., sygn. SK 18/09, w którym Trybunał wskazałna niezgodność z Konstytucją dotychczasowych przepisów w zakresie opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł, Sejm uchwalił zmianę przepisów.

cały tekst

Podatkowa grupa kapitałowa po raz pierwszy kompleksowo opisana

Aktualność | 11.02.2015

Właśnie ukazała się publikacja przygotowana przez ekspertów Praktyki Podatkowej pt. "Podatkowa grupa kapitałowa". Autorami są eksperci naszej kancelarii.

cały tekst

Chodzi o neutralność

Publikacja | 22.09.2014

Kwestia opodatkowania VAT dostawy gruntu, na którym dzierżawca lub najemca wybudował budynek, ma duże znaczenie praktyczne.

cały tekst

Szansa w Luksemburgu

Publikacja | 05.06.2014

Wczoraj wrocławski WSA skierował trzy pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie opodatkowania olejów opałowych.

cały tekst

Dotacje unijne. Jak uniknąć korekty

Publikacja | 14.05.2014

Utrata europejskiego wsparcia nie musi być nieuchronna

cały tekst

Jak można zdefiniować samochód

Publikacja | 24.10.2013

Organy celne i sądy administracyjne, określając auta osobowe dla potrzeb akcyzy, pomijają znaczenie części ustawowej definicji. Prowadzi to do nieuprawnionego rozszerzenia zakresu obciążenia tym podatkiem.

cały tekst

Organy i sądy bezzasadnie odmawiały zwrotu daniny

Publikacja | 21.08.2013

Do września 2010 r. wniosek o oddanie pobranej akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej musiał być złożony przed rozpoczęciem wysyłki towarów. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że wymóg ten naruszał unijne prawo.

cały tekst

W sporze z fiskusem podatnik może korzystać z licznych argumentów

Publikacja | 24.06.2013

Warto odwoływać się od niekorzystnych decyzji podatkowych. Strona dysponuje bowiem szeroką gamą środków służących przekonaniu organu bądź sądu do swoich racji

cały tekst

Sukces DZP w precedensowym sporze o korekty finansowe

DZP doradza | 18.04.2013

Eksperci kancelarii DZP z powodzeniem reprezentowali gminę Biskupiec przed NSA w precedensowej sprawie dotyczącej niezasadnego nałożenia korekt finansowych.

cały tekst

Minister finansów gra na zwłokę

Publikacja | 12.02.2013

Izby skarbowe upoważnione do wyjaśniania przepisów podatkowych bezpodstawnie wydłużają terminy do wydawania urzędowych wykładni. W takich przypadkach można uznać, że zainteresowany uzyskał tzw. milczącą interpretację

cały tekst

Nie każde zwolnienie lub zwrot podatku to ulga

Publikacja | 07.12.2012

Niektóre prawa podatników wynikające z przepisów wspólnotowych są traktowane przez fiskusa jako przywileje. Organy pomijają bowiem cele unijnych regulacji.

cały tekst

Treść preambuły nie jest prawem

Publikacja | 05.09.2012

Dokonując wykładni przepisów wspólnotowych, sądy coraz częściej odwołują się do treści preambuł. Zabieg ten jest zasadniczo wskazany, gdyż może służyć uzupełnieniu bądź skorygowaniu wyniku językowej interpretacji prawa

cały tekst

Po uchwale NSA definicja eksportu już nie budzi kontrowersji

Publikacja | 09.08.2012

Jeżeli podatnik rozpoczął transport produktów w Polsce, a celną procedurę ich wywozu w innym państwie UE, to taką transakcję można uznać za eksport towarów w rozumieniu przepisów o VAT.

cały tekst

Fiskus nie chce płacić za spóźniony zwrot akcyzy

Publikacja | 04.06.2012

Gdy wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą zostaną np. przemieszczone do innego państwa lub wywiezione poza UE, firma może ubiegać się o zwrot podatku. Są wątpliwości, czy jeśli nie otrzyma go w terminie, przysługuje jej oprocentowanie

cały tekst

Oleje smarowe opodatkowane niezgodnie z prawem unijnym - kolejne orzeczenie sądowe

Publikacja | 30.12.2011

Stanowisko podatników potwierdził kolejny sąd administracyjny. W wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim uchylił zaskarżoną interpretację podatkową wskazującą na konieczność opodatkowania olejów smarowych podatkiem akcyzowym.

cały tekst

Premie pieniężne od brokera poza VAT

Publikacja | 28.12.2011

Stanowisko podatnika, zgodnie z którym premia pieniężna wypłacona przez brokera ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu VAT, zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

cały tekst

Sankcja za nieterminowe zestawienia

Publikacja | 22.12.2011

Sprzedawcy olejów opałowych muszą sporządzać i przekazywać do urzędów celnych miesięczne zestawienia oświadczeń odbiorców o ich przeznaczeniu na takie cele. W przeciwnym razie zapłacą wysoki podatek

cały tekst

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów skradzionych opodatkowana stawką 0%

Publikacja | 14.12.2011

Takie rozstrzygnięcie sporu pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym zapadło w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Lu 264/11.

cały tekst

Akceptacja faktur nie wymaga podpisu na oryginale i kopii

Publikacja | 30.11.2011

Takie rozstrzygnięcie zapadło w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1053/10).

cały tekst

Indywidualne stawki amortyzacji budynku niemożliwe w przypadku umów quad usum

Publikacja | 02.11.2011

Umowa quad usum nie stanowi podstawy nabycia środka trwałego, a tym samym podatnik nie może indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjnej dla budynku mieszkalnego, który od dnia przekazania go do użytkowania stanowił jego współwłasność.

cały tekst

Nowelizacja ustawy o VAT - zmiany stawek VAT a stosowanie kas fiskalnych

Publikacja | 19.11.2010

W dniu 9 września 2010 r. opublikowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

cały tekst

Planowane zmiany w przepisach o fakturowaniu

Publikacja | 17.11.2010

W dniu 7 października 2010 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów dotyczące wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur.

cały tekst

Nie każdy alkohol podlega akcyzie

Publikacja | 15.11.2010

Działalność gospodarcza polegająca na produkcji lub sprowadzaniu wyrobów zawierających w swym składzie alkohol o mocy powyżej 1,2 proc. objętości nie zawsze musi wiązać się z powstaniem obowiązku rozliczenia akcyzy

cały tekst

Jak rozliczyć wydatki na nową siedzibę firmy

Publikacja | 06.09.2010

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Zamierzał zmienić siedzibę i kupił już stół z krzesłami. Co więcej, wynajmujący udostępnił lokal i podatnik pomalował ściany. Okazało się jednak, że do podpisania umowy na wynajem nowej siedziby nie dojdzie. Stół z firmy podatnik chce więc przekazać teściowi.

cały tekst

Zagraniczny oddział polskiej spółki rozliczy swoją stratę w kraju

Publikacja | 16.08.2010

Ustawa o CIT w nierówny sposób traktuje straty podatkowe zagranicznych zakładów polskich spółek.

cały tekst