Jan Czerwiński

Partner

+48 22 557 86 70     jan.czerwinski@dzp.pl
  • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT i akcyzy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych.
  • Doradza podmiotowi z branży tytoniowej w związku z projektem rozwiązań legislacyjnych w zakresie podatku akcyzowego, wsparciem dla podmiotu z branży farmaceutycznej w związku z odzyskaniem VAT w procedurze zwrotu dla podmiotów zagranicznych.
  • Doradzał klientom z branży IT w zakresie VAT od usług właściwych dla rynku usług informatycznych i telekomunikacyjnych, czy bankom w zakresie VAT od usług pośrednictwa finansowego.
  • Występuje także jako pełnomocnik beneficjantów środków unijnych w sporach dotyczących korekt finansowych.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Visiting Student School of Law Univeristy of East Anglia.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Praktyka


artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP