Garść statystyk w zakresie wydawanych pozwoleń na wybrane procedury celne

Zgodnie z przepisami Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) w przypadku wybranych procedur celnych niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wydawanego przez właściwe organy celne.

Zgodnie z art. 211 ust. 1 UKC pozwolenie wydane przez organy celne jest wymagane w następujących przypadkach: (a) stosowania procedury uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub końcowego przeznaczenia, (b) prowadzenia miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów, z wyjątkiem gdy prowadzącym miejsca składowe są organy celne. Ponadto, zgodnie z art. 211 ust. 2 UKC, możliwe jest wydanie pozwolenia z mocą wsteczną, tj. ze skutkiem od daty wcześniejszej niż data wydania pozwolenia. W oparciu o informacje publiczne zebrane z kilkunastu urzędów kontroli celno-skarbowej, poniżej prezentujemy dane statystyczne z lat 2021-2023.

Garść statystyk dotyczących wydawanych pozwoleń, o których mowa w art. 211 ust. 1 UKC.

Najwięcej pozwoleń, w latach 2021-2023, wydali Naczelnicy Zachodniopomorskiego i Lubelskiego UCS – było to odpowiednio łącznie 805 i 590 pozwoleń. Najmniej pozwoleń wydali Naczelnicy Lubuskiego i Warmińsko-Mazurskiego UCS – było to łącznie odpowiednio 13 i 19 pozwoleń.

Podmioty posiadające pozwolenia określone w art. 211 ust. 1 UKC mogą wnioskować o ich zmiany.

Najwięcej zmian do pozwoleń, ze skutkiem na bieżąco, w latach 2021-2023 wydali Naczelnicy Podkarpackiego i Łódzkiego UCS – było to odpowiednio łącznie 389 i 215 zmian pozwoleń. Najmniej zmian pozwoleń wydali Naczelnicy Świętokrzyskiego i Podlaskiego UCS – było to łącznie odpowiednio 1 i 21 zmian pozwoleń.

Podmioty posiadające pozwolenia określone w art. 211 UKC mogą także wnioskować o ich zmiany ze skutkiem wstecz.

Najwięcej zmian do pozwoleń, ze skutkiem wstecz, w latach 2021-2023 wydali Naczelnicy Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego UCS – było to odpowiednio łącznie 5, 3, i 3 zmian pozwoleń. Najmniej zmian pozwoleń wydali Naczelnicy Lubelskiego, Podkarpackiego i Lubuskiego UCS – było to po 1 zmianie pozwolenia. Skutek zmienionych pozwoleń sięgał przykładowo przeszło czterech lat, jednego roku czy kilku miesięcy wstecz. Były też organy, do których użytkownicy pozwoleń nie występowali o zmianę pozwolenia ze skutkiem wstecz, np. Naczelnicy Świętokrzyskiego czy Zachodniopomorskiego UCS.

Zgodnie z art. 211 ust. 2 UKC możliwe jest ubieganie się o wydanie pozwolenia również z mocą wsteczną.

Najwięcej pozwoleń z mocą wsteczną, w latach 2021-2023, wydali Naczelnicy Śląskiego i Małopolskiego UCS – było to odpowiednio łącznie 7 i 4 pozwolenia. Najmniej pozwoleń wydali Naczelnicy Lubelskiego, Podkarpackiego i Lubuskiego UCS – było to po 1 pozwoleniu. Były też organy, do których importerzy w ogóle nie występowali o wydanie pozwolenia z mocą wsteczną, np. Naczelnicy Warmińsko-Mazurskiego czy Opolskiego UCS.

Przedstawione informacje wskazują, że korzystanie z procedur celnych określonych w art. 211 UKC nie jest jednakowo intensywne w skali kraju, Są regiony, w których pozwoleń na korzystanie z ww. procedur wydaje się znacznie więcej niż w innych. Jednocześnie przypadki, w których dochodzi do zmian pozwoleń ze skutkiem wstecz czy też do wydania pozwoleń z mocą wsteczną są rzadkie niezależnie od regionu.

 

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Partner

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *