Luka VAT w 2016 roku – Raport Komisji Europejskiej

Państwa UE straciły w 2016 r. około 147 mld euro wpływów z podatku VAT, zaś w przypadku Polski luka ta wyniosła nieco powyżej 8 mld euro – wynika z opublikowanego 11 września raportu Komisji Europejskiej.

Główne ustalenia raportu KE

W 2016 r. całkowite należne zobowiązania podatkowe z tytułu VAT w państwach członkowskich UE pozostały mniej więcej na tym samym poziomie, podczas gdy pobrane dochody z tego tytułu wzrosły o 1,1 % w stosunku do roku poprzedniego. W rezultacie całkowita luka VAT w państwach członkowskich UE zmniejszyła się w wartościach bezwzględnych o około 10,5 mld EUR, do 147,1 mld EUR. W ujęciu procentowym całkowita luka w VAT zmniejszyła się o 0,9 % do 12,3 % nieuiszczonego podatku.

W 2016 r. szacunkowe luki w podatku VAT państw członkowskich wahały się od 0,85 % w Luksemburgu do 35,88 % w Rumunii.

Ogółem luka w podatku VAT zmniejszyła się w większości państw członkowskich, przy czym największą poprawę odnotowano w Bułgarii, na Łotwie, Cyprze i w Holandii, natomiast luka wzrosła w sześciu państwach – mianowicie w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji.

VAT jest głównym źródłem dochodów podatkowych w UE. Według KE, ilościowe określenie skali luki w VAT może pomóc w opracowaniu dobrze ukierunkowanych środków i monitorowaniu ich skuteczności

Część raportu dotycząca Polski

Komisja w części raportu dotyczącej Polski wskazała, że w 2016 r. odnotowano znaczną poprawę w zakresie przestrzegania przepisów VAT (zmniejszenie luki VAT o 3,5 punktu procentowego, tj. o ). Ponadto odnotowano, że w 2016 r. Polska wprowadziła JPK_VAT dla dużych podmiotów gospodarczych. Poza powyższym wskazano, że w zakresie parametrów systemu VAT nie wprowadzono żadnych istotnych zmian.

Komentując wyniki przedstawionego raportu, Pierre Moscovici, Komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł stwierdził, że:

„Państwa członkowskie usprawniają pobór podatku VAT w całej UE. Należy to uznać i pochwalić. Jednakże strata 150 mld euro rocznie dla budżetów krajowych pozostaje nie do przyjęcia, zwłaszcza gdy 50 mld euro z tej kwoty trafia do kieszeni przestępców, oszustów, a prawdopodobnie nawet terrorystów. Znacząca poprawa będzie możliwa tylko dzięki przyjęciu proponowanej przez nas rok temu reformy podatku VAT. Wzywam państwa członkowskie do poczynienia postępów w sprawie ostatecznego systemu VAT przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.”

Warto wskazać, że szacunki Komisji Europejskiej odnośnie luki VAT w Polsce za 2016 r. pokrywają się z wyliczeniami przedstawionymi wcześniej przez Ministerstwo Finansów.

Błażej Skiba

Błażej Skiba
Doradca Podatkowy, Tax Consultant

blazej.skiba@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *