Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt ustawy nowelizującej przepisy ustawy o VAT, wprowadzający zmiany w szczególności w zakresie sposobu identyfikowania towarów i usług na gruncie VAT poprzez odwołania do nomenklatur statystycznych. Wprowadzona ma być także nowa matryca stawek VAT oraz nowa instytucja prawna, tj. wiążąca informacja stawkowa (WIS).

NOWA MATRYCA STAWEK VAT

Projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT przewiduje wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. W uzasadnieniu wskazane jest uproszczenie systemu stawek, oparte na 3 filarach: prostota, przejrzystość i przyjazność stosowania.Realizacja postulatów oparta jest na trzech założeniach, czyli:

  1. przyjęcie jednej stawki podatku dla całych działów CN (w miarę możliwości i przy racjonalności systemu),
  2. przyjęcie generalnie zasady obniżania stawek w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary („równanie w dół”),
  3. konieczność zrównoważenia wprowadzenia prostej matrycy podwyżkami stawek na wybrane (nieliczne) towary i usługi.

Następstwem tych założeń, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, ma być zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 oraz nr 10 do ustawy, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek 8% i 5%. Załączniki te obejmują również towary i usługi objęte obniżonymi stawkami VAT, które dodatkowo są obecnie wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Zgodnie z projektem, nowa matryca stawek VAT ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., a w odniesieniu do książek, nut, map i czasopism od 1 kwietnia 2019 r.

ODEJŚCIE OD PKWIU 2008 NA RZECZ CN ORAZ PKWIU 2015

Projekt ustawy nowelizującej przewiduje zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.

Planuje się odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz stosowania Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie klasyfikowania towarów. Klasyfikacja CN jest aktualnie używana przede wszystkim w zakresie zgłoszenia towarów na potrzeby celne, a także na gruncie podatku akcyzowego. W zakresie usług identyfikacja na potrzeby podatku VAT oparta będzie na aktualnej PKWiU z 2015 roku.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy

Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek podatku VAT jest rozbudowany i skomplikowany (…). Obecny system jest więc systemem nieefektywnym i krytykowanym za skomplikowanie oraz brak ochrony dla podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na PKWiU

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA

W celu zwiększenia ochrony podatników wprowadzona zostanie nowa instytucja jaką będzie Wiążąca Informacja Stawkowa. WIS ma być instrumentem, który zapewni podatnikom pewność co do prawidłowości stosowanej stawki VAT. Organ nie będzie mógł bowiem kwestionować wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o WIS.

WIS ma być wydawana przez wyznaczonego dyrektora izby administracji skarbowej w formie decyzji. Zawierać będzie opis towaru albo usługi, klasyfikację statystyczną towaru albo usługi oraz właściwą dla sklasyfikowanego towaru lub usługi stawkę VAT. Do postępowań w zakresie wydawania WIS stosowane będą odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, WIS będzie mogła być wykorzystywana przez podatników również na potrzeby inne niż określenie stawki właściwiej dla danego towaru. Przykładowo WIS będzie mógł zastosować podatnik nabywający towary objęte solidarną odpowiedzialnością wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Dla obsługi wniosków o WIS oraz decyzji WIS planowane jest utworzenie Bazy WIS.

W myśl projektu, uzyskanie WIS możliwe będzie już od 1 kwietnia 2019 roku.

Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych, które będą trwały przez najbliższe 30 dni. Uwagi, w formie elektronicznej (edytowalnej) można zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Jeden komentarz

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *