Businessman using digital padlock to secure his datas 3D rendering

Dnia 25 maja 2018 r. KE zaproponowała szczegółowe techniczne zmiany unijnych przepisów odnoszących się do podatku VAT, które mają na celu uzupełnienie zeszłorocznej propozycji reformy systemu w celu uczynienia go bardziej odpornym na oszustwa. Zgodnie z zapowiedziami autorów przyjęty pakiet środków istotnie zmieni regulacje dotyczące podatku VAT ułatwiając życie przedsiębiorców na całym obszarze Wspólnoty oraz kładąc kres obowiązującemu od 25 lat „przejściowemu” systemowi VAT w ramach jednolitego rynku.

Najistotniejsze elementy propozycji Komisji

Bazując na komunikacie prasowym Komisji utworzenie fundamentów docelowego systemu VAT spowoduje istotne zmiany dyrektywy podatku od wartości dodanej. Aż 200 spośród 408 artykułów zawartych w dyrektywie VAT będzie musiało zostać skorygowanych, tak aby zarówno przedsiębiorstwa, jak i budżety państw członkowskich mogły uzyskać wymierne korzyści, takie jak:

  • Uproszczenie sposobu opodatkowania towarów – KE chce by w znowelizowanych przepisach transgraniczny handel towarami był zdefiniowany jako jedna podlegająca opodatkowaniu dostawa, w ramach której towary byłyby opodatkowane w państwie członkowskim, w którym kończy się transport towarów. W ten sposób oszustwa związane z VAT zdaniem KE powinny zostać radykalnie obniżone;
  • Utworzenie portalu „One stop shop” dla przedsiębiorstw handlowych – nowelizacja przewiduje wprowadzenie przepisów uruchamiających internetowy portal skierowany do przedsiębiorstw handlowych typu B2B (handlujących z innymi przedsiębiorstwami), tak aby mogły one za pośrednictwem tego portalu ustalić wartość podatku VAT dla swoich transakcji, zgodnie z propozycjami reform zapowiedzianymi przez Komisję w październiku 2017 r. (więcej o zeszłorocznych propozycjach – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_pl.htm);
  • Zmniejszenie biurokracji – Komisja chce by proponowana nowelizacja przepisów spowodowała wzmocnienie samoregulacyjnego charakteru podatku VAT oraz zmniejszenie liczby kroków administracyjnych, które muszą podjąć przedsiębiorstwa, którzy chcąc dokonać sprzedaży na rzecz firm w innych państwach UE;
  • Odpowiedzialność sprzedawcy za pobór VAT – nowe regulacje będą precyzować, że sprzedawca powinien pobierać podatek VAT należny z tytułu sprzedaży towarów odbiorcy w innym państwie UE według stawki obowiązującej w państwie członkowskim przeznaczenia.Tylko w przypadku gdy, gdy kontrahent będzie certyfikowanym podatnikiem (tj. uznanym przez administrację podatkową za wiarygodnego) będzie on odpowiedzialny za odprowadzenie należnego podatku VAT.

Okoliczności towarzyszące nowelizacji dyrektywy VAT

W opublikowanym komunikacie Komisja wskazała, że nieustannie dążyła do przeprowadzenia reformy systemu VAT. W 2016 r. KE zapowiedziała, że zamierza zaproponować wprowadzenie docelowego systemu VAT na terytorium Wspólnoty. Od tego czasu poczyniono znaczne postępy, przykładowo uzgadniając nowe przepisy VAT dotyczące sprzedaży przez internet, jak również przedstawiając wnioski dotyczące głównych zasad leżących u podstaw przyszłego docelowego unijnego obszaru VAT oraz reformy sposobu ustalania stawek podatku VAT w państwach członkowskich UE.

Nawiązując do przedmiotowej reformy Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził, że:

„Wnioski, które dziś przedstawiamy, dotyczą ostatnich elementów reformy unijnego systemu podatku VAT. Torują one drogę ku prostszym zasadom, ograniczeniu biurokracji i systemowi bardziej przyjaznemu dla użytkownika dzięki internetowemu punktowi kompleksowej obsługi dla przedsiębiorstw handlowych. Nadszedł czas, aby państwa członkowskie darzyły się wzajemnym zaufaniem, jeżeli chodzi o pobór podatku VAT z tytułu transakcji wewnątrzunijnych. Szacujemy, że proponowana przez nas reforma mogłaby obniżyć o 80 proc. wynoszące 50 mld euro straty, jakie ponoszone są co roku w wyniku transgranicznych oszustw związanych z podatkiem VAT. Mam nadzieję, że państwa członkowskie wykorzystają teraz tę szansę i wprowadzą u siebie wysokiej jakości system VAT na potrzeby UE.”

Z pełną treścią komunikatu Komisji można zapoznać się pod poniższym adresem:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_pl.htm

Błażej Skiba

Błażej Skiba


blazej.skiba@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *