Podatek handlowy – nowelizacja ustawy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawiła się nowa pozycja: „Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej” (nr projektu UD550). Niestety sam projekt nowelizacji nie jest jeszcze dostępny, ale widoczny jest opis „istoty rozwiązań ujętych w projekcie”.

 

Istota nowelizacji

Z opisu istoty rozwiązań zawartych w nowelizacji wynika, że podatek od sprzedaży detalicznej zacznie być pobierany (ustawa zacznie być stosowana) do przychodów od sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 września 2019 r., z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku wniesienia odwołania od wyroku SUE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawach połączonych T-836/16 i T-624/17 termin wpłaty podatku od sprzedaży detalicznej za okres od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów zostanie przedłużony.

 

Jednocześnie z opisu nowelizacji wynika, iż:

– podatnicy będą obowiązani od dnia 1 września 2019 r. składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, deklaracje podatkowe o wysokości podatku (PSD-1) – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego będzie dotyczył podatek;

– podatnicy nie będą jednak zobowiązani do wpłacania podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w przypadku których przedłużone zostaną terminy płatności (podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty podatku w terminie zaproponowanym w projekcie);

– w razie, gdyby odwołanie od wyroku SUE nie zostało wniesione, przedłużenie terminu zapłaty podatku nie będzie stosowane.

 

Link do strony RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322151

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *