Podatki pośrednie

Sprzedaż przedsiębiorstwa a VAT

W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa nie ma konieczności przenoszenia własności nieruchomości, aby czynność nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wystarczającym warunkiem jest, aby nabywca był w stanie kontynuować działalność zbywcy. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Finanzamt Luedenscheid przeciwko […]

Wniesienie aportem wierzytelności własnej nie podlega VAT

Takie rozstrzygnięcie zapadło w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 537/11). Stanowisko składu orzekającego w sprawie dotyczącej opodatkowania czynności wniesienia do spółki wierzytelności własnej podatkiem od towarów i usług rozwiewa wątpliwości podatników w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wniesienia własnej […]

Ulga na złe długi a zmiana przepisów

Brak przepisów intertemporalnych odnoszących się do nowelizacji przepisów art. 89a i art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w ustawie z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oznacza bezpośrednie obowiązywanie nowych norm prawnych od 1 grudnia […]