NSA potwierdza, że klauzula GAAR nie ma zastosowania do czynności dokonanych przed jej wejściem w życie

Bardzo dobra wiadomość z NSA (sygn. II FSK 670/19). Dzisiaj uprawomocnił się wyrok wrocławskiego WSA (I SA/Wr 843/18), który potwierdził, że przepisy o klauzuli GAAR nie mogą mieć zastosowania do czynności dokonanych przed ich wejściem w życie (15 lipca 2016r.). Pogląd WSA brzmiał następująco:

„(…) Umknęło jednak uwadze organu interpretacyjnego, że czynność nabycia znaków towarowych (…) miała miejsce w sierpniu 2013 r. a przekształcenie spółki w kwietniu 2015r. Tym samym czynności te nie mogły być przedmiotem oceny przez organ interpretacyjny pod kątem zastosowania art. 119a O.p. Poza analizą znajduje się również kwestia uzyskania korzyści w postaci amortyzacji przez Wnioskodawcę przedmiotowych znaków towarowych. Organ podatkowy nie jest uprawniony do stosowania art. 119a O.p. z mocą wsteczną wbrew wyraźnemu zapisowi art. 7 ustawy zmieniającej i intencji ustawodawcy. Powyższe stanowi nie tylko naruszenie rzeczonego przepisu lecz również art. 120 O.p. i art. 121 § 1 O.p. w zw. z art. 14h O.p. (…)”.

NSA oddalił dziś skargę kasacyjną organów podatkowych od ww. wyroku WSA, wskazując w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania istnieje wyraźna cezura czasowa – czynności dokonane przez 15 lipca 2016 r. nie mogą być oceniane pod kątem zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej.

O tej problematyce na bazie uchwał Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania nr 4-9/2021 pisaliśmy na naszym blogu (link:  https://www.dzp.pl/blog/tax/co-naprawde-wynika-z-przepisu-wprowadzajacego-gaar-uwagi-na-tle-uchwal-rady-puo-nr-4-9-2021-z-notatnika-litygatora-podatkowego-odcinek-4/) poddając krytyce stanowisko Rady wyrażone w tych uchwałach promujące retroaktywność przepisów o GAAR.

Zdaje się, że do krytyki zakusów na retroaktywność przyłącza się również NSA. Czy możemy mieć nadzieję, że ukształtuje się linia orzecznicza, która położy kres tej praktyce Szefa KAS?

Artur Nowak

Artur Nowak
Radca Prawny, Partner

artur.nowak@dzp.pl

Tomasz Leszczewski

Tomasz Leszczewski
Adwokat, Doradca Podatkowy, Tax Manager

tomasz.leszczewski@dzp.pl

Paweł Suchocki

Paweł Suchocki
Doradca Podatkowy, Tax Manager

pawel.suchocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *