Split payment – jak korzystać z rachunku VAT

Środki pieniężne zgromadzone na indywidualnym rachunku VAT podatnika stanowią jego własność, jednakże nie może nimi swobodnie dysponować. Poniżej wyjaśniamy zasady korzystania z tych środków.

Rachunek VAT

Rachunek VAT nie funkcjonuje jako odrębne, dodatkowe konto bankowe. Działała na zasadzie subkonta, widocznego jedynie dla posiadacza rachunku bankowego, które służy do zapłaty VAT w MPP (mechanizmie podzielonej płatności) co do zasady przy płatnościach na wszystkie rachunki rozliczeniowe posiadane przez podatnika w danym banku.

Podatnik posiadający takie konto będzie mógł je wykorzystywać zasadniczo w celu regulowania swoich zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług. Oznacza to więc, że nie będzie mógł on swobodnie korzystać ze środków zgromadzonych na tym rachunku, przykładowo regulować zobowiązań na rzecz swoich kontrahentów (w części netto), czy też wypłacać ich z bankomatu. Ponadto, podatnik nie będzie mógł z tego rachunku rozliczać swoich zaległości/bieżących zobowiązań podatkowych powstałych z tytułu innych niż podatek VAT zobowiązań daninowych.

Dysponowanie środkami z rachunku VAT

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 lipca 2018 r., specjalny rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu:

 • płatności podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT;
 • zwrotu kwoty podatku VAT z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług;
 • płatności podatku, dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę w podatku VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek US;
 • wpłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych;
 • przekazania kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność;
 • zwrotu nienależnej kwoty VAT na rzecz nabywcy w przypadku nienależnie otrzymanej płatności;
 • dokonania przelewu pomiędzy rachunkami VAT tego samego podatnika;
 • przekazania kwoty VAT na rachunek wskazany przez naczelnika US w informacji o zgodzie na transfer środków na rachunek rozliczeniowy podatnika, dla którego prowadzony jest rachunek VAT;
 • przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej;
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z VAT.

Warto zauważyć, że podatnicy, którzy będą rozliczać swoje płatności w mechanizmie split payment będą mieć ograniczone możliwości w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na specjalnym koncie VAT. Z tego też względu przewiduje się, iż będą oni namawiać swoich kontrahentów do zapłaty całości należności z tytułu wykonania przez nich usługi, bądź też dostarczenia towarów „metodą tradycyjną”, tj. na swój rachunek rozliczeniowy wykorzystywany do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Z kolei podatnicy, którzy otrzymali już zapłatę z zastosowaniem MPP będą próbować upłynnić te środki wpłacając VAT na rachunek VAT swojego kontrahenta – tym samym poszerzając krąg podmiotów zmuszonych do korzystania z nowego rozwiązania zapłaty podatku.

Błażej Skiba

Błażej Skiba


blazej.skiba@dzp.pl

Jeden komentarz

 1. Zamiast samemu kombinować co i jak zrobić, to lepiej, żeby zajęło się tą kwestią profesjonalne biuro księgowe. Tutaj np. https://uslugiksiegowe.pl takie można znaleźć. Ja przyznaję, że nie ogarniam tematu. Dla mnie te podzielone płatności, to jakaś masakra i ogromny bez sens. Cóż, ustawodawca postanowił przechowywać czy też blokować moje środki, bo boi się, że go oszukam. Mnie się to nie podoba. Słyszałam, że jak ktoś wystąpi o zwrot VATu to czeka go kontrola. Nie wiem jednak czy to prawda.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *