Extremely close up view of Poland currency

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji nowelizującej ustawę o VAT. Celem projektu jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

W projekcie utrzymana została dobrowolność stosowania mechanizmu przez nabywców towarów i usług w relacjach B2B. Ponadto, zachowana została ograniczona możliwość dysponowania przez podatników środkami znajdującymi się na tzw. rachunku VAT. Utrzymano również zachęty dla nabywców towarów i usług do stosowania mechanizmu split payment.

Jednocześnie jednak rozszerzono zakres możliwości dysponowania środkami z rachunku VAT. Ponadto wprowadzono zachętę dla podatników regulujących zobowiązanie VAT, ze środków z rachunku VAT, przed terminem płatności podatku.

W uzasadnieniu do projektu ustawy, w odniesieniu do należytej staranności w VAT, wskazano

Przewiduje się również, że płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców.

Zgodnie z projektem przepisy dotyczące split payment, co do zasady, mają wejść w życie od 1 kwietnia 2018 r.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

komentarze 2

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *