hand with coins saving on wallet

Na początku marca otrzymaliśmy pozytywną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą braku obowiązku sporządzenia spisu z natury i opodatkowania VAT majątku przedsiębiorstwa w przypadku kontynuacji przez spadkobiercę działalności odziedziczonego przedsiębiorstwa.

Interpretacja indywidualna ma precedensowy charakter, gdyż Dyrektor KIS wprost potwierdził, że opodatkowanie VAT majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa w spadku byłoby sprzeczne z zasadą neutralności w podatku VAT oraz z celem wprowadzonej regulacji.

Zgodnie z dotychczasową linią interpretacyjną organów podatkowych w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, na spadkobiercy ciążył obowiązek sporządzenia spisu z natury, a co za tym idzie, opodatkowania VAT towarów wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zdaniem organów obowiązek opodatkowania powstawał nawet w przypadku kontynuacji działalności dziedziczonego przedsiębiorstwa.

Dyrektor KIS przełamał w uzyskanej interpretacji dotychczasową, negatywną linię interpretacyjną w tym zakresie. Stwierdził przede wszystkim, że w przypadku kontynuacji działalności gospodarczej przez spadkobiercę nie powstaje obowiązek sporządzenia spisu z natury i opodatkowania VAT majątku przedsiębiorstwa.

Dyrektor KIS wskazał m.in., że zastosowanie art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zarówno w odniesieniu do przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, jak i wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego powinno być oceniane w kontekście zasady neutralności. Ponadto przy wykładni prawa nie należy ograniczać się jedynie do wykładni gramatycznej, lecz także brać pod uwagę zasady dokonywania wykładni systemowej czy celowościowej.

Po miesiącach obowiązywania nieprawidłowej i niesprawiedliwej dla przedsiębiorców i ich bliskich linii interpretacyjnej, udało się tym samym uzyskać stanowisko organu zgodne z celami ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Z ramienia DZP w powyższą sprawę zaangażowani byli Artur Nowak oraz Jan Czerwiński.

Opisana interpretacja jest również komentowana w prasie – artykuły na ten temat pojawiły się w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej.

 

Linki do obydwu artykułów znajdują się poniżej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1467020,kis-vat-zmarly-przedsiebiorca-spis-z-natury.html

https://www.rp.pl/VAT/304159966-Dziedziczacy-firme-nie-musi-oddawac-odliczonego-VAT—interpretacja-podatkowa.html

Elżbieta Bońkowska

Elżbieta Bońkowska


elzbietabonkowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *