VAT

Nieodpłatne świadczenia finansowane z ZFŚS co do zasady poza VAT

Minister Finansów w dniu 27 maja 2013 r. wydał interpretację ogólną nr PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859 (dostępna tutaj) dotyczącą opodatkowania VAT nieodpłatnych świadczeń udzielanych pracownikom, a finansowanych przez przedsiębiorcę z ZFŚS, czyli z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Minister Finansów wskazał, że z uwagi na przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o […]

Zwolnienie z VAT dla dostawy terenów niezabudowanych

Minister Finansów w dniu 14 czerwca 2013 r. wydał interpretację ogólną nr PT10/033/ 12/207/WLI/13/RD/58639 (dostępna tutaj) dotyczącą zakresu zwolnienia z VAT dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, tj. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Odwołując się do poglądu wyrażonego m.in. przez […]

NSA o należytej staranności i prawie do odliczenia VAT

Zdaniem NSA oceniając prawo do odliczenia VAT, nie można wymagać od podatnika, aby w każdym przypadku dokonywał weryfikacji kontrahenta w celu upewnienia się co do jego wiarygodności. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 marca 2013 r. (sygn. I FSK 429/12) odniósł się do kwestii możliwości odebrania podatnikowi prawa do […]

Prawo do odliczenia VAT z fikcyjnych faktur

Organy podatkowe nie mają prawa kwestionować prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli nie są w stanie udowodnić, iż wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż transakcje stanowiące podstawę prawa do odliczenia wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu.

Usługa likwidacji szkód a zwolnienie z VAT

20 lipca 2012 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania VAT czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowanych w procesie likwidacji szkód majątkowych (nr PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304).

Darmowe pakiety medyczne

Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 4476 zajął stanowisko w sprawie wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnych pakietów medycznych. Ministrowi Finansów zadano następujące pytanie: Czy i kiedy ministerstwo finansów zamierza wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym […]

Usługi marketingowe – zmiana podejscia

Celem wsparcia sprzedaży oferowanych produktów podmioty z branży farmaceutycznej zawierają umowę z zewnętrznym podmiotem lub spółką z grupy zajmującą się marketingiem („Agencja”). Umowa dotyczy bezpośredniej i pośredniej promocji produktów leczniczych oferowanych przez podmioty z branży farmaceutycznej.