VAT

Darmowe pakiety medyczne

Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 4476 zajął stanowisko w sprawie wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnych pakietów medycznych. Ministrowi Finansów zadano następujące pytanie: Czy i kiedy ministerstwo finansów zamierza wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym […]

Usługi marketingowe – zmiana podejscia

Celem wsparcia sprzedaży oferowanych produktów podmioty z branży farmaceutycznej zawierają umowę z zewnętrznym podmiotem lub spółką z grupy zajmującą się marketingiem („Agencja”). Umowa dotyczy bezpośredniej i pośredniej promocji produktów leczniczych oferowanych przez podmioty z branży farmaceutycznej.

Turystyka medyczna a VAT

Wśród mieszkańców państw, których obywatele mogą pochwalić się wyższymi zarobkami niż w Polsce, coraz popularniejsza staje się tzw. turystyka medyczna.

Zachowanie prawa do odliczenia podatku VAT

W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawach połączonych Mahagében kft i Péter Dávid (C-80/11, C-142/11), z którego wynika jednoznacznie, iż jedynie istnienie świadomości co do oszustwa podatkowego na wcześniejszym etapie obrotu uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących transakcje pomiędzy podatnikiem a jego kontrahentem. […]