Zmiany w przepisach

Luksemburg do zmiany

7 czerwca 2012 r. pomiędzy Polską a Luksemburgiem został podpisany protokół zmieniający konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jest to kolejny krok Ministerstwa Finansów mający na celu konsekwentną realizację wyznaczonej polityki dążącej do zmian tych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”), które pozwalają […]

Nowe brzmienie polsko – cypryjskiej UPO

W dniu wczorajszym tj. 22 marca 2012r. podpisany i opublikowany został protokół między Polską a Cyprem o zmianie polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”). Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje się do procedury ratyfikacyjnej. Wysoce prawdopodobnym jest, iż zmiany przewidziane w protokole znajdą zastosowanie do opodatkowania dochodów uzyskanych od […]

Kontrola skarbowa – wyniki ankiety

Każdego roku Bank Światowy publikuje globalny raport Paying Taxes, oceniając systemy podatkowe wybranych krajów globu. Tegoroczny ranking uplasował polski system podatkowy na 121 miejscu (spośród 183 gospodarek świata), zaznaczając m.in., że uregulowanie należności fiskalnych zajmuje nam nie mniej niż 325 godzin w skali roku. Powyższe wyniki odzwierciedlają często przytaczany pogląd […]

Droższe interpretacje prawa podatkowego?

Ministerstwo Finansów planuje aby duże podmioty o skomplikowanej strukturze własnościowej, organizacyjnej i kapitałowej takie jak banki, zakłady ubezpieczeń lub grupy kapitałowe płaciły więcej za wydawanie interpretacji podatkowych. Miałyby one płacić 1000 zł, a więc 25 razy więcej niż aktualnie (obecnie stawka wynosi 40 zł). Powyższą zmianę przewiduje projekt założeń do […]

Wyższe kary dla nieuczciwych podatników

Od 1 stycznia 2011 r. wzrosła wysokość maksymalnej grzywny za wykroczenie podatkowe nałożonej mandatem. Najwyższa kara grzywny nałożona mandatem karnym wzrosła do 2.772 zł. Najczęściej spotykaną karą wymierzaną przez urząd skarbowy w przypadku większości mniejszych przewinień podatkowych jest grzywna, nakładana w postępowaniu mandatowym. Ma ono jednak zastosowanie wyłącznie do wykroczeń […]

VAT – transakcje wewnątrz grupy

Obecnie również podatnicy VAT będący członkami podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 1a ustawy o CIT, nie muszą obawiać się oszacowania obrotu w podatku VAT do wartości rynkowej przez organ podatkowy. Zgodnie bowiem z najnowszym orzecznictwem nie jest dozwolone stosowania art. 32 ustawy o VAT w przypadku transakcji […]

Plany opcyjne – zmiany w PIT

Dnia 1 stycznia 2011 r. wejdą w życie zmiany w przepisach ustawy o PIT regulujących zasady opodatkowania tzw. opcji menedżerskich. Obecnie dochód pochodzący z objęcia akcji po preferencyjnej cenie, niższej niż ich wartość rynkowa, nie podlega opodatkowaniu do momentu sprzedaży akcji (opodatkowanie jest przesunięte do chwili ich zbycia). Dotyczy to […]

Zwolnienie usług medycznych

Wyrok ETS z dnia 18.11.2010 r. potwierdza, iż zwolnienie usług medycznych przewidzianych w Dyrektywie VAT należy rozumieć dość szeroko. Decyzja Trybunału jest niezwykle istotna w kontekście zmian, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami zwolnieniu podlegały praktycznie wszelkiego rodzaju usługi medyczne niezależnie od […]

MF świeżo o fakturach

7 października br. MF opublikowało dwa projekt rozporządzeń dotyczących wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur. Zaproponowane przez MF brzmienie przepisów wprowadzi daleko idące zmiany, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i pozytywnie wpływając zarówno na szybkość obiegu faktur, jak i obniżenie kosztów tego procesu.

Zmiany stawek VAT, a stosowanie kas fiskalnych

Uchwalona 26 listopada br. nowelizacja ustawy o VAT zakłada wprowadzenie czasowych zmian w zakresie podstawowej jak i dwóch preferencyjnych stawek podatku. Powstaje zatem pytanie jaki wpływ ww. zmiany będą miały na stosowanie kas fiskalnych od 1 stycznia 2011r.