Antykorupcja

Projekt ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego – nowe kierunki walki z korupcją?

Projekt ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego – nowe kierunki walki z korupcją?

22 kwietnia 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się długo zapowiadany przez rządzących projekt ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kluczowym założeniem projektu jest wzmocnienie koordynacji działań antykorupcyjnych przez ustanowienie „osłony antykorupcyjnej”, a także likwidacja CBA, co spowoduje przeniesienie ciężaru walki z korupcją na inne instytucje krajowe.

NOWY EUROPEJSKI URZĄD DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (AMLA) – NOWA INSTYTUCJA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

NOWY EUROPEJSKI URZĄD DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (AMLA) – NOWA INSTYTUCJA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

Instytucje Unii Europejskiej 13 grudnia 2023 r. doszły do porozumienia w sprawie utworzenia nowego europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA), który, zgodnie z decyzją z 22 lutego 2024 r. będzie miał siedzibę we Frankfurcie. AMLA będzie miał na celu ochronę obywateli UE oraz unijnego systemu finansowego […]

Nowa krajowa ocena ryzyka AML – co przewiduje i jakie znaczenie ma dla instytucji obowiązanych?

Nowa krajowa ocena ryzyka AML – co przewiduje i jakie znaczenie ma dla instytucji obowiązanych?

W dniu 6 grudnia 2023 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nową, krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „KOR”). Dokument zastępuje poprzednią krajową ocenę ryzyka opublikowaną w lipcu 2019 r. CZYM JEST KRAJOWA OCENA RYZYKA AML? Krajowa ocena ryzyka jest kluczowym dokumentem, […]

Nowe pomysły unijne na zapobieganie korupcji

Nowe pomysły unijne na zapobieganie korupcji

Korupcja ma szkodliwy wpływ na społeczeństwo, demokrację, gospodarkę i obywateli. Według Eurobarometru aż 68% mieszkańców Unii i 62% przedsiębiorstw z siedzibą w Unii uważa korupcję za powszechne zjawisko. Unia Europejska deklaruje, że skuteczne zapobieganie i zwalczanie korupcji ma podstawowe znaczenie, a Komisja Europejska przedstawia projekt dyrektywy w tym zakresie. Wniosek […]

Compliance po watykańsku, czyli dekret antykorupcyjny papieża Franciszka

Compliance po watykańsku, czyli dekret antykorupcyjny papieża Franciszka

Papież Franciszek wydał w czwartek dekret zawierający przepisy antykorupcyjne, które wymagają od pracowników Watykanu, w tym kardynałów watykańskich, okresowego deklarowania, że inwestują wyłącznie w fundusze zgodne z doktryną katolicką i nie są objęci postępowaniem karnym ani nie przechowują pieniędzy w rajach podatkowych, a także zakazujący każdemu pracownikowi Watykanu przyjmowania prezentów związanych z pracą o wartości ponad 40 euro.

Głos DZP w debacie o korupcji w Polsce

Głos DZP w debacie o korupcji w Polsce

21 kwietnia 2021 roku odbyła się także organizowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer debata na temat korupcji oraz jej przeciwdziałania. Debata łączyła ze sobą głosy prawników pracujących w kancelariach prawniczych oraz prawników in-house. Jedną z prelegentek była dr Anna Partyka-Opiela, szefowa działu Compliance DZP. Debata dotyczyła obecnych regulacji antykorupcyjnych w Polsce, podejścia ustawodawcy do kwestii korupcji oraz stanowiła platformę do przedyskutowania sugerowanych kierunków rozwoju polityki antykorupcyjnej na szczeblu krajowym oraz w ramach organizacji.