Już niedługo premiera raportu „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”

Kiedy myślimy o nowych regulacjach prawnych, przewidujemy przede wszystkim to, jaki będą mieć wpływ na biznes. Nowe regulacje z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance) są na tyle istotne, że nie mogliśmy im się wyłącznie przypatrywać z boku. Zebraliśmy grono niezwykle zaangażowanych partnerów i już niedługo podzielimy się na forum efektami naszej pracy.

 Skąd wziął się pomysł na raport w obszarze ESG?

Bez wątpienia rozwój cywilizacyjny stawia przed biznesem kolejne wyzwania, które prędzej czy później znajdują swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Jednym z takich wyzwań jest raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nowe regulacje mają nie tylko rozszerzyć obowiązki podmiotów, które już raportują, ale i nałożyć je na kolejne grupy przedsiębiorców.

Statystyki wskazują, że inwestorzy coraz częściej opierają swoje decyzje także na czynnikach pozafinansowych, a konsumenci zaczynają wiązać swoje wybory konsumenckie z działalnością firm na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rośnie zainteresowanie tematem, mimo że obszar ESG jest nadal nowością na rynku. Wiele podmiotów szuka benchmarków i doświadczeń w obszarze ESG. Dla tych, którzy już raportują, jest to szansa na udoskonalenie zakresu i jakości raportów. Dla tych, których dopiero obowiązek czeka, jest to czas na wypracowanie odpowiednich mechanizmów wewnątrz organizacji z wyprzedzeniem.

Kiedy za raport „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu” ze wsparciem United Nations Global Contact otrzymaliśmy nagrodę Projektu Whistleblowingowego roku 2021 m.in. za wysoką wartość merytoryczną-biznesową i stworzenie platformy dialogu dla wszystkich interesariuszy, podjęliśmy decyzję, że takie właśnie raporty będziemy tworzyć: będące głosem biznesu. Dlatego zaprosiliśmy kilku partnerów do współpracy, żeby wspólnie pokazać, jak biznes radził sobie w dotychczasowych realiach prawnych w obszarze ESG i co się zmieni po wejściu w życie nowych regulacji.

O czym będzie raport?

Istnieje wiele standardów, wytycznych czy przewodników, które podejmują temat ESG – mówią o tym, czym jest raportowanie niefinansowe, co raportować i w jaki sposób. Nasz raport nie będzie jednak opracowaniem teoretycznym. Już sama nazwa, czyli „Bariery ESG w Polsce. Wyzwania i wnioski na przyszłość”, mówi bardzo dużo na temat zawartości raportu.

Postawiliśmy na praktykę i doświadczenia naszych Partnerów. Przedstawimy, dlaczego podmioty na rynku raportują, jak wygląda proces raportowania i kto jest za niego odpowiedzialny. Wskażemy bariery i trudności, jakie niesie ze sobą raportowanie, a dla równowagi – sposoby na poprawę sprawności i jakości raportowania. Nie zabraknie też trendów i dobrych praktyk w obszarze ESG.

Wreszcie, jako że dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju będzie wymagać implementacji do krajowego porządku prawnego, przedstawimy szereg wniosków de lege ferenda, tj. czego oczekujemy od polskiego ustawodawcy.

Kto nas wspiera?

Raport powstaje ze wsparciem wielu podmiotów, które są zaangażowane w obszar ESG. Wspierają nas:

  • jako Patron Honorowy – Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • ze strony społecznej – UNICEF,
  • ze strony uczelni wyższych – Szkoła Główna Handlowa,
  • ze strony samorządowej – Polskie Regiony – Związek Województwa RP,
  • ze strony medialnej – Rzeczpospolita.

Już wkrótce przedstawimy firmy partnerskie.

Kiedy odbędzie się premiera raportu?

Premierę raportu zaplanowaliśmy na II połowę listopada. Będziemy informować o dokładnej dacie i szczegółach.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *