DZP Compliance Blog

Informacje o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu w sprawozdaniach  – zmiany w ustawie o rachunkowości

Informacje o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu w sprawozdaniach – zmiany w ustawie o rachunkowości

W nowych przepisach o rachunkowości pojawi się obowiązek ujawniania w sprawozdaniach (od 1 stycznia 2017 r.) dodatkowych informacji niefinansowych. Podmioty z katalogu dużych jednostek zaufania publicznego, będą musiały podawać informacje dotyczące stosowania polityk w odniesieniu m.in. do zagadnień związanych z przeciwdziałaniem korupcji i łapownictwu.

Safety amber light

Ochrona sygnalistów w bankach

23 września br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego.

Rechenstreifen von Taschenrechner

Przymusowy zarządca zamiast prezesa?

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają właśnie prace nad nowelizacją przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania karnego. Celem prac jest dostosowanie kształtu polskiego prawa do wymogów przepisów unijnych. Proponowane zmiany zakładają szereg rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na skuteczność zwalczania przestępczości gospodarczej. Z drugiej strony kształt i zakres proponowanych zmian budzi szereg wątpliwości.