Apteki

Kara za reklamę musi być przemyślana i precyzyjnie uzasadniona

W dwóch niedawnych wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił obowiązki Inspekcji Farmaceutycznej związane z nakładaniem kary za prowadzenie reklamy apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności. W obu orzeczeniach sąd podkreślił, że kara nie może być wymierzana w sposób dowolny i nieuzasadniony. Z uzasadnienia decyzji wydawanej przez […]

WSA potwierdza istnienie domniemania rękojmi aptekarzy

Istnieje domniemanie, że każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i spełniający warunki formalne wskazane w Prawie farmaceutycznym daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Domniemanie to może zostać obalone dopiero przez prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego – takie stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2014 r.

WSA częściowo przychylnie w sprawie reklamy aptek

Bilans 2 lat sporów administracyjnych i sądowych o zakaz reklamy aptek nie jest dla farmaceutów korzystny. Spośród 67 wyroków wydanych w sprawach reklamy aptek tylko trzy można uznać za częściowo korzystne dla skarżących. Spośród tych trzech wyroków dwa ograniczają się jedynie do rozstrzygnięcia w zakresie kary a tylko w jednym […]

Rozbieżność w orzecznictwie WSA w sprawach udziału OIA w postępowaniach dotyczących reklamy aptek

Wraz z wejściem w życie zakazu reklamy aptek i ich działalności samorząd aptekarski podjął działania zmierzające do włączenia się w proces egzekucji nowych ograniczeń administracyjnych. Uchwałą Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. uchwalony został nowy Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej, zgodnie z którego art. 19 ust. 1 „aptekarz […]

Czy zakaz reklamy aptek oznacza zakaz prowadzenia działań marketingowych?

21 stycznia na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł „Apteki: między informacją a reklamą”  przedstawiający pogląd, że wszelkie działania ubezpieczeniowe lub rabatowe aptek, polegające na umożliwieniu tańszego zakupu leków stanowi niedozwoloną przepisami Prawa farmaceutycznego reklamę aptek. Jednak czy przepisy faktycznie zakazują wszelkich działań aptek wprowadzających np. obniżkę cen?

Opolski WIF chce karać aptekarzy za realizację obowiązków ustawowych

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu nakazuje aptekom usunąć wszelkie plakaty, banery i inne druki informujące pacjentów o przysługującym im prawie do zakupu tańszych zamienników leków, wskazując że przepisy dopuszczają informowanie o tym jedynie osobiście przez osobę wydającą leki. W opinii WIF przedstawionej na stronie internetowej, powyższe działania stanowią niedopuszczalną reklamę […]

Co dalej z zakazem reklamy aptek?

Choć w mediach mówi się wciąż o konieczności i możliwościach dookreślenia zakresu zakazu reklamy aptek w ramach nowelizacji Ustawy refundacyjnej, to projekt opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia pomija tę kwestię milczeniem. Dyskusja nad nowelizacją jest jednak wciąż aktualna – temat jest niezwykle istotny, a obecnie obowiązujące rozwiązania dalece niezadowalające. Za […]

Sąd Najwyższy wyznacza granice uprawnień samorzadu aptekarskiego

Na wokandę Sądu Najwyższego trafiła kolejna odsłona sporu o uprawnienia Izb Aptekarskich. Wyrokiem z 5 czerwca (sygn. akt III ZS 8/13) bieżącego roku Sąd Najwyższy uchylił uchwałę Okręgowej Rady Aptekarskiej Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy w sprawie trybu opiniowania kandydatów na kierowników aptek.