jadalne owady

13 stycznia 2021 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię dotyczącą suszonego mącznika żółtego (larwy Tenebrio molitor). Opinia może być podstawą zatwierdzenia stosowania suszonego mącznika żółtego, jako novel food. Tym samym już w niedługim czasie jadalne owady mogą pojawić się w obrocie na terenie całej Unii.

Owady to żywność

Przed wejściem w życia rozporządzenia dotyczącego tzw. nowej żywności (rozporządzenie nr 2015/2283) pojawiały się wątpliwości, czy owady w ogóle mogą zostać uznane za żywność. Wejście w życie ww. przepisów spowodowało, że Przedsiębiorcy  uzyskali możliwość sprzedawania owadów jako żywność, o ile uzyskają stosowne zezwolenie od Komisji Europejskiej. W świetle rozporządzenia nr 2015/2283 owady można sprzedawać swobodnie, nawet bez autoryzacji Komisji, o ile zainteresowany przedsiębiorca udowodni, że dany owad był powszechnie spożywany w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. ewentualnie pojawia się możliwość skorzystania z okresu przejściowego.

Wydanie przez EFSA pozytywnej opinii może otworzyć drogę do autoryzacji innych jadalnych owadów w Europie. Kolejne wnioski czekają już na rozpatrzenie, m.in. wniosek o dopuszczenie jako novel food suszonych świerszczy, odtłuszczony proszek z świerszczy czy konik polny w całości i mielony. Oprócz urozmaicenia jadłospisu Europejczyków, powyższe może wpłynąć pozytywnie na środowisko, gdyż produkcja/hodowla tradycyjnej żywności powoduje pozostawianie śladu węglowego (artykuł na temat planowanego oznakowania w zakresie śladu węglowego mogą znaleźć Państwo pod linkiem).

Jak  wskazuje cytowany przez EFSA Mario Mazzocchi, ekonomista i profesor na Uniwersytecie w Bolonii: „Zastąpienie tradycyjnych źródeł białek zwierzęcych tymi, które wymagają mniej paszy, wytwarza mniej odpadów i powoduje mniejszą emisję gazów cieplarnianych, przynosi wyraźne korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Niższe koszty i ceny mogą zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe, a nowy popyt otworzy również możliwości gospodarcze, ale mogą one również wpłynąć na istniejące sektory ”.

Warunki spożycia mącznika żółtego

EFSA wskazała w swojej opinii 13 stycznia 2021 r. między innymi maksymalne poziomy stosowania mącznika żółtego w przekąskach, białkach i komponentach białkowych dla sportowców, biszkoptach, daniach na bazie roślin strączkowych oraz dan na bazie makaronu. W przyszłości produkty lub półprodukty wytwarzane z owadów mogą na stałe zagościć do naszej diety.

Zastrzeżenie danych naukowych

W przypadku składania wniosków o autoryzację innych gatunków owadów lub innych środków spożywczych, które mogą podpadać pod novel food, rekomendowane jest uzyskanie autoryzacji od Komisji Europejskiej z zastrzeżeniem danych naukowych. Powyższe pozwala wnioskodawcy uzyskać na okres 5 lat swoisty monopol na dany składnik w Unii Europejskiej.

Wprowadzanie do obrotu suszonego mącznika żółtego możliwe będzie po uzyskaniu decyzji autoryzacyjnej przez Komisję Europejską.

Jowita Prokop

Jowita Prokop


jowita.prokop@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *