KORONAWIRUS A SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA LEKÓW

Wydaje się zasadne, że istniejące zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem powinno być impulsem do zwiększenia dostępności produktów leczniczych dla pacjentów poprzez wprowadzenie do polskiego prawa możliwości zakupu w aptekach internetowych już nie tylko produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (OTC), ale także produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (Rx).

Ciężko to sobie wyobrazić, ale jeszcze w kwietniu 2007 r. w Polsce zakazane było funkcjonowanie aptek internetowych. Na korzystne zmiany dla pacjentów zapewne jeszcze długo byśmy oczekiwali, gdyby nie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie Deutscher Apothekerverband Ev przeciwko 0800 DocMorris NV and Jacques Waterval (C-322/01) oraz zmiana prawa unijnego przez Dyrektywę 2011/62/UE, która wymusiła na Państwach Członkowskich UE wprowadzenie możliwości wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych OTC. Jednocześnie prawo unijne nadal pozostawia w wyłącznej gestii Państw Członkowskich możliwość wysyłkowej sprzedaży w stosunku do produktów leczniczych Rx. Kilka krajów zdecydowało się już dawno na wprowadzenie takich przepisów w trosce o dostęp swoich pacjentów do produktów leczniczych (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania).

Niestety w Polsce wciąż brak takich przepisów. Nawet wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych OTC nie jest w pełni realizowana, gdyż wyłączono z takiej sprzedaży niektóre produkty lecznicze, m.in. zawierające w swoim składzie pseudoefedrynę (popularny składnik niektórych produktów leczniczych stosowanych na przeziębienie). Ograniczenie to było motywowane walką z narkotykami, gdyż legalnie nabyta pseudoefedryna była wykorzystywana do nielegalnej produkcji metamfetaminy.

W Polsce były już próby wprowadzenia takiej wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych Rx. Uprawnionymi do takiego sposobu zakupu leków mieli być jednak nie wszyscy, ale jedynie niepełnosprawni pacjenci. Pomysł ten uchwalono (art. 3 pkt 1, Dz.U. 2018 r. poz. 1515), a następnie zrezygnowano z niego w toku kolejnych prac legislacyjnych (art. 3 pkt 1, Dz.U. 2019 r. poz. 959).

Wprowadzenie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych Rx byłoby uzupełnieniem istniejących już w Polsce rozwiązań telemedycznych. Co bowiem z tego, że pacjenci mają możliwość konsultacji z lekarzem przez Internet i uzyskanie tą drogą e-recepty, skoro i tak muszą iść zrealizować receptę do apteki, gdzie mogą spotkać się z osobami chorymi?

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Wiktor Krzymowski

Wiktor Krzymowski


wiktor.krzymowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *