Minister Zdrowia potwierdza legalność franczyzy na rynku aptecznym

17 stycznia 2021 r. Minister Zdrowia udzielił odpowiedzi na dwie istotne interpelacje poselskie dotyczące franczyzy na rynku aptecznym. W wydanych stanowiskach Minister Zdrowia jednoznacznie potwierdził, że: „Funkcjonowanie aptek ogólnodostępnych w ramach systemu franczyzy, co do zasady należy uznać za dopuszczalne w świetle przepisów ustawy – Prawo Farmaceutyczne.”

Powyższe stwierdzenie – chociaż oczywiste i prawidłowe – budziło w ostatnich miesiącach wiele kontrowersji. Zagadnienie franczyzy było analizowane przez organy Inspekcji Farmaceutycznej w ramach wielu postepowań w przedmiocie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwoleń. W toku ww. postępowań Inspekcja Farmaceutyczna prezentowała z góry przyjętą tezę, że prowadzenie aptek w ramach sieci franczyzowej stanowi automatycznie o przynależności franczyzobiorcy do grupy kapitałowej z franczyzodawcą (a w konsekwencji o naruszeniu przesłanek antykoncentracyjnych przez franczyzobiorcę).

Analogiczną interpretację franczyzy przyjmował samorząd aptekarski, czego przykładem jest Uchwała Krajowego Zjazdu Aptekarzy Nr VIII/27/2020[1], która została wydana w oparciu o wadliwe założenie, że farmaceuci prowadzący apteki w ramach franczyz, nie dają rękojmi należytego ich prowadzenia w związku z rzekomym brakiem sprawowania rzeczywistej kontroli nad swoją działalnością gospodarczą.

W uzasadnieniu ww. pism Minister Zdrowia wskazał także, że organy Państwowej Inspekcji farmaceutycznej są uprawnione (i obowiązane) do sprawowania nadzoru nad działalnością aptek ogólnodostępnych pod kątem weryfikacji spełniania przez przedsiębiorców aptecznych przesłanek wynikających z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f. i art. 99 ust. 3a u.p.f.

Pozostaje wierzyć, że organy Inspekcji Farmaceutycznej podzielą stanowisko Ministra Zdrowia i w toku prowadzonych postępowań będą rzetelnie i indywidualnie wyjaśniać stan faktyczny sprawy, a nie przyjmować a priori, że każdy franczyzobiorca nie spełnia wymagań ustawowych niezbędnych do prowadzenia działalności aptecznej.

 

Linki do interpelacji poselskiej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BWQGN9&view=5

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=20562747DEFFBB16C1258639002E4CF4&view=S

Linki do odpowiedzi Ministra Zdrowia:

http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBXEJZY/%24FILE/i15994-o1.pdf

http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBXEK44/%24FILE/i16807-o1.pdf


[1] https://www.nia.org.pl/2020/02/07/uchwala-nr-viii-27-2020-viii-krajowego-zjazdu-aptekarzy-z-dnia-26-stycznia-2020-w-sprawie-rekojmi-nalezytego-prowadzenia-apteki-ogolnodostepnej-w-przypadku-gdy-podmiotem-prowadzacym-jest-farmaceuta-l/

 

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Senior Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *