Pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

8 kwietnia 2021 r. został przekazany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie („wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie” lub „projekt rozporządzenia”). To pierwsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych od półtora roku.

Wyroby medyczne odgrywają dużą rolę w zakresie poprawy jakości życia osób cierpiących z powodu niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą refundacyjną „świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawa.” Ww. ustawa określa zasady dotyczące wystawienia i realizacji zleceń, natomiast to właśnie w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określane są m.in. osoby uprawnione do wystawiania zleceń, okresy użytkowania wyrobów medycznych oraz limity ich finansowania.

Wśród zmian w projekcie rozporządzenia przewidziano między innymi: rozszerzenie kryteriów przyznawania wyrobów medycznych i katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń, a także uszczegółowiono przepisy dotyczące okresu użytkowania protez. Szczegółowy opis zmian znajduje się w tabeli na końcu artykułu.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu proponowane zmiany mają na celu zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych, a także wyeliminowanie problemów interpretacyjnych, które zostały zgłaszane przez pacjentów, lekarzy i organizacje pacjenckie.

Zmiany, w szczególności te dotyczące wymiany protez, są korzystne dla pacjentów – wymiany leja w protezie ostatecznej podudzia będzie można dokonywać raz na 3 lata. Do tej pory jeden lej przysługiwał na cały okres użytkowania protezy.

Na konsultacje publiczne przewidziano 21 dni, a planowana data wejścia w życie rozporządzenia to 90 dni od dnia ogłoszenia. Taki termin jest związany m.in. z koniecznością wprowadzenia przez świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń z rodzaju zaopatrzenie wyroby medyczne nowego asortymentu oraz koniecznością podpisania aneksów do obowiązujących umów.

Możliwe jest także dodanie komentarzy do projektu poprzez stronę Rządowego Centrum Legislacji.

Na bieżąco będziemy informować o dalszych pracach nad projektem zmian.

Tutaj znajdą Państwo link do tabeli porównującej zmiany w rozporządzeniu: https://www.dzp.pl/files/shares/2020%2004%2009%20por%C3%B3wnanie%20zmian%20w%20rozporz%C4%85dzeniu.pdf

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Katarzyna Pałka

Katarzyna Pałka
Prawnik, Associate

katarzyna.palka@dzp.pl

Agata Cichocka

Agata Cichocka
Paralegal

agata.cichocka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *