Suplementy diety i inne środki spożywcze

Czy czeka nas kolejna rewolucja w sposobie produkcji i marketingu żywności „niezdrowej”, mięsa oraz żywności wyprodukowanej nieekologicznymi metodami?

Czy czeka nas kolejna rewolucja w sposobie produkcji i marketingu żywności „niezdrowej”, mięsa oraz żywności wyprodukowanej nieekologicznymi metodami?

Komisja Europejska planuje poważne zmiany w oznakowaniu i reklamie żywności. Możliwa jest zmiana w oznakowaniu daty minimalnej trwałości, profili żywieniowych, wartości odżywczej na froncie opakowania, czy ograniczenia w marketingu mięsa. Wszystkie te działania mają sprawić, że sektor rolno-spożywczy będzie bardziej proekologiczny, a konsumenci wybiorą zdrowsze produkty.

Zamiast jednej superinspekcji ds. żywności, przejęcie kompetencji Inspekcji Handlowej  przez IJHARS

Zamiast jednej superinspekcji ds. żywności, przejęcie kompetencji Inspekcji Handlowej przez IJHARS

Od wielu lat ustawodawca zapowiada utworzenie jednej superinspekcji odpowiedzialnej za urzędową kontrolę żywności w Polsce. Nadzór nad żywnością w Polsce należy do jednych z bardziej rozdrobnionych na terenie Unii Europejskiej. Zamiast pełnej konsolidacji, ustawodawca zdecydował się na połączenie dwóch z kilku inspekcji odpowiedzialnych za kontrolę żywności: Inspekcji Handlowej oraz IJHARS. Z dniem 1 lipca br. weszła w życia ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, która w znacznym stopniu poszerza zakres sprawowania kontroli żywności przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Żywność – produkcja, łańcuch dostaw i zdalne kontrole

Żywność – produkcja, łańcuch dostaw i zdalne kontrole

Wprowadzony z dniem 14 marca 2020 r. stan zagrożenie epidemicznego, zmieniony od dnia 20 marca 2020 r. w stan epidemiczny związany z epidemią COVID-19, odciska znaczące piętno na sektorze spożywczym. Produkcja środków spożywczych może być zagrożenia ze względu na brak pracowników, przerwany łańcuch dostaw, czy objęcie zakładu produkcyjnego kwarantanną.

Accounting and taxes

„Nowy ład konsumencki” – zakaz modyfikacji żywności w krajach UE oraz wysokie odszkodowania dla konsumentów przyznawane nakazem

18 października br. odbyła się organizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską konferencja „Nowy ład konsumencki” poświęcona planowanej rewolucji w ochronie konsumentów w Europie. Komisja Europejska oraz państwa członkowskie pracują nad projektami dwóch dyrektyw: dyrektywy dotyczącej powództw przedstawicielskich oraz dyrektywy „Omnibus”.