Suplementy diety i inne środki spożywcze

Podsumowanie webinarium DZP: Urzędowa kontrola żywności w praktyce. Informacje w pigułce i wskazówki dla przedsiębiorców.

Podsumowanie webinarium DZP: Urzędowa kontrola żywności w praktyce. Informacje w pigułce i wskazówki dla przedsiębiorców.

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w naszym webinarium dotyczącym urzędowej kontroli żywności.
W trakcie wystąpień naszych ekspertów z prawa żywnościowego mec. Wojciecha Kucharskiego i Pawła Mirosza mieliśmy okazje usłyszeć o strukturze i podziale kompetencji oraz planach kontroli na 2022 r., prawach i obowiązkach podmiotów kontrolowanych, certyfikacji i unijnym systemie zarządzania ryzykiem RASFF i TRACES. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych punktów i ciekawych informacji przekazanych w trakcie tego webinarium.

Kiedy organ nadzoru może nakazać wycofać z obrotu środek spożywczy pomimo zgodności z unijnymi przepisami? Komentarz do wyroku TSUE w sprawie C‑89/21.

Kiedy organ nadzoru może nakazać wycofać z obrotu środek spożywczy pomimo zgodności z unijnymi przepisami? Komentarz do wyroku TSUE w sprawie C‑89/21.

Wczoraj, 28 kwietnia 2022 roku, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej skażenia mięsa drobiowego mikroorganizmami chorobotwórczymi gatunku Salmonella Kentucky. Mięso pochodziło z Polski, a było wprowadzane do obrotu przez litewską spółkę Romega UAB (dalej jako: „Spółka”). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”) uznał, że taki produkt spożywczy może być uznany […]

Czy w składzie produktu spożywczego należy podawać formę chemiczną witamin?

Czy w składzie produktu spożywczego należy podawać formę chemiczną witamin?

Podmioty wprowadzające żywność do obrotu niejednokrotnie mają problem z oznaczeniem składników na etykiecie produktu. W szczególności sposób oznaczenia witamin sprawiał trudności nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Z uwagi na spór pomiędzy węgierskim przedsiębiorcą a organem administracji, węgierski Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości […]

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania napojów spirytusowych.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące znakowania napojów spirytusowych.

Napoje spirytusowe są jedną z kategorii środków spożywczych, która podlega szczegółowym regulacjom prawnym w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy. W opinii wielu przedsiębiorców szczegółowość i niejednoznaczność przepisów utrudnia zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Zadania nie ułatwia fakt, że szczególne wymagania zostały określone w różnych aktach prawnych. Prawo unijne poza ogólnymi wymogami […]

Napoje na bazie mleka dla małych dzieci – jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie w świetle ostatniego sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec propozycji nowych przepisów?

Napoje na bazie mleka dla małych dzieci – jakie przepisy znajdą do nich zastosowanie w świetle ostatniego sprzeciwu Komisji Europejskiej wobec propozycji nowych przepisów?

Mleka i napoje na bazie mleka dla małych dzieci to jedna z kategorii żywności funkcjonalnej. Na rynku unijnym systematycznie pojawiają się nowe produkty o różnorodnym składzie dostosowanym do potrzeb młodych konsumentów. Produkty te podlegają unijnym i krajowym przepisom prawa żywnościowego. Trudności, z którymi przedsiębiorcy spotykają się najczęściej dotyczą wymagań w […]

Zielona herbata. Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących maksymalnych poziomów, znakowania i urzędowej kontroli.

Zielona herbata. Nadchodzą zmiany w przepisach dotyczących maksymalnych poziomów, znakowania i urzędowej kontroli.

Zielona herbata jest popularnym składnikiem żywności, w tym napojów i suplementów diety. W produkcji wykorzystywane są preparaty różniące się stopniem przetworzenia oraz składem. W 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę oceny zielonej herbaty, po tym jak Norwegia, Szwecja i Dania wyraziły formalne obawy odnośnie bezpieczeństwa niektórych rodzajów ekstraktów dodawanych do […]

Wykaz grzybów stosowanych w żywności zostanie rozszerzony o 29 nowych gatunków.

Wykaz grzybów stosowanych w żywności zostanie rozszerzony o 29 nowych gatunków.

Jak jest obecnie?  Postęp wiedzy i technologii oraz zmiany w preferencjach konsumentów sprawiają, że grzyby zyskują na popularności jako składnik żywności. Wprowadzanie na rynek i stosowanie w żywności grzybów oraz ich przetworów jest uregulowane w przepisach zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Polski ustawodawca najważniejsze zagadnienia uregulował w rozporządzeniu […]

Powstanie wykaz substancji niedozwolonych w suplementach diety – co będzie zakazane?

Powstanie wykaz substancji niedozwolonych w suplementach diety – co będzie zakazane?

11 stycznia 2022 roku opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności („Projekt”). W Projekcie określono listę substancji, innych niż witaminy i składniki mineralne, które będą zakazane w produkcji środków spożywczych, w tym suplementów diety. Wymieniono 10 substancji, które znalazły się już w uchwałach […]

Czy czeka nas kolejna rewolucja w sposobie produkcji i marketingu żywności „niezdrowej”, mięsa oraz żywności wyprodukowanej nieekologicznymi metodami?

Czy czeka nas kolejna rewolucja w sposobie produkcji i marketingu żywności „niezdrowej”, mięsa oraz żywności wyprodukowanej nieekologicznymi metodami?

Komisja Europejska planuje poważne zmiany w oznakowaniu i reklamie żywności. Możliwa jest zmiana w oznakowaniu daty minimalnej trwałości, profili żywieniowych, wartości odżywczej na froncie opakowania, czy ograniczenia w marketingu mięsa. Wszystkie te działania mają sprawić, że sektor rolno-spożywczy będzie bardziej proekologiczny, a konsumenci wybiorą zdrowsze produkty.