Powstanie wykaz substancji niedozwolonych w suplementach diety – co będzie zakazane?

11 stycznia 2022 roku opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności („Projekt”).

W Projekcie określono listę substancji, innych niż witaminy i składniki mineralne, które będą zakazane w produkcji środków spożywczych, w tym suplementów diety. Wymieniono 10 substancji, które znalazły się już w uchwałach Zespołu ds. Suplementów Diety działającego przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej.

Warto podkreślić, że co do zasady uchwały Zespołu nie stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego i są dokumentami wyłącznie pomocniczymi w formie wytycznych. Pisaliśmy o tym tutaj. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (np. lokalny PPIS) kierują się jednak tymi uchwałami w zakresie oceny prawidłowości kwalifikacji produktów oraz ich bezpieczeństwa, przez co niejednokrotnie nakazują wstrzymać lub wycofać produkt z obrotu. Jeżeli podmiot odpowiedzialny posiada dowody i informacje naukowe potwierdzające bezpieczeństwo danego składnika, możliwa jest polemika z organami nadzoru. Przyjęcie rozporządzenia usunie wątpliwości co do możliwości używania wskazanych substancji – ich stosowanie będzie niedozwolone nawet w sytuacji, w której podmiot odpowiedzialny posiada dowody ich bezpieczeństwa dla życia i zdrowia konsumentów.

Wprowadzenie katalogu zakazanych substancji jest uzasadnione bezpieczeństwem zdrowotnym konsumentów i chociaż po przeprowadzonej przez nas analizie wynika, że wymienione składniki nie należą do najpopularniejszych, to nowelizacja rozporządzenia niewątpliwie wpłynie na przedsiębiorców działających w branży żywnościowej.

Jeżeli w składzie suplementów diety znajduje się zakazana substancja, czy produkt musi zostać wycofany z obrotu?

Obecnie rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, więc nie ma takiej konieczności. Wycofanie będzie konieczne w przypadku przyjęcia rozporządzenia.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Na ten moment nie wiadomo, kiedy zakończą się prace nad Projektem, lecz proponowane vacatio legis wynosi 14 dni. Produkty zawierające zakazane substancje, które wprowadzono do obrotu przed wejściem w życie rozporządzenia, będą mogły pozostać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Lista substancji zakazanych:

Lp. Substancja/surowiec roślinny
1. Chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny
2. Pieprz metystynowy (Piper methysticum)
3. Pankreatyna
4. Ibutamoren (mesylan ibutamorenu)
5. DMAA (w szczególności określana jako: 1,3-DMAA; 1,3-dimetyloamyloamina; 1,3- dimetylopentyloamina; 2-amino-4-metyloheksan; 2-heksanamina, 4-metylo-(9CI); 4-metylo-2-heksanamina; 4-metylo-2-heksyloamina; dimetyloamyloamina; geranamina; metyloheksanamina; metyloheksanenamina)
6. Ligandrol ( LGD-4033)
7. Ostaryna (enobosarm)
8. Andaryna
9. Rad-140
10. Świerzbiec właściwy

 

Na bieżąco monitorujemy prace nad projektem zmian.

Wojciech Kucharski

Wojciech Kucharski
Prawnik, Associate

Wojciech.Kucharski@dzp.pl

Agata Cichocka

Agata Cichocka
Paralegal

agata.cichocka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *