Prawo konkurencji i konsumentów

Compliance – hasło klucz w UOKiK na następne lata

Compliance – hasło klucz w UOKiK na następne lata

W trakcie seminarium zorganizowanego w dniach 13-14 października br. przez UOKiK i CARS, dotyczącego przepisów prawa ochrony konkurencji – a w szczególności porozumień wertykalnych – jedno hasło zdecydowanie przebijało się na pierwszy plan. Tym hasłem było compliance.

Minister Zdrowia publikuje Wykaz produktów deficytowych

12 lipca 2015 r. Minister Zdrowia opublikował pierwszy wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. produktów deficytowych). Na wykazie znalazło się ponad 250 produktów. Jak pisaliśmy wcześniej, hurtownik zamierzający sprzedać za granicę produkt umieszczony na wykazie jest zobowiązany […]

Czekają nas nowe zmiany w prawie konkurencji

Do konsultacji społecznych trafił duży projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Główne zmiany dotyczą dwóch obszarów: (i) wprowadzenia nowej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów – oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów, oraz (ii) tzw. kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych (niezwiązanych z indywidualną sprawą danego konsumenta) […]

Pacjenci kontra Porozumienie Zielonogórskie

Na początku 2015 roku UOKiK otrzymał skargi na działania Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Pacjenci informowali Urząd o zamykaniu niektórych placówek medycznych. UOKiK otrzymał także sygnały od lekarzy o utrudnianiu przez członków Porozumienia Zielonogórskiego zawarcia umów z NFZ lub nakłanianiu do zaprzestania udzielania świadczeń.

Kolejny dystrybutor urządzeń paramedycznych ukarany przez UOKiK

W piątek UOKiK poinformował o nałożeniu blisko 90 tys. kary na Vigget sp. z o.o. sp. k. z tytułu stosowania we wzorcach umownych niedozwolonych postanowień umownych, ograniczeniu konsumentom możliwości odstąpienia od umowy oraz wprowadzania w błąd w zakresie informacji o cenie sprzedawanych urządzeń. Tak, jak ostatnio informowaliśmy, nie jest to […]

Dystrybutor urządzeń paramedycznych ukarany przez UOKiK za wprowadzanie konsumentów w błąd

W ocenie Prezesa UOKiK, Mat-Medic sp. z o.o. S.K.A. – dystrybutor urządzeń paramedycznych, który prowadzi ich sprzedaż wyłącznie podczas organizowanych specjalnie w tym celu pokazów – stosuje nieuczciwe, godzące w interes konsumentów, praktyki rynkowe. UOKiK nakazał Spółce natychmiastowe zaprzestanie ich stosowania i nałożył na Spółkę karę w wysokości ponad 256 […]

Ustawa o prawach konsumenta podpisana przez prezydenta

17 czerwca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uchwalony akt stanowi implementację dyrektywy w sprawie praw konsumentów, którą państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć do 13 czerwca 2014 roku. Dzięki temu nastąpi ujednolicenie praw kupujących oraz obowiązków przedsiębiorców. O zmianach […]

Senat uchwalił nowe prawo antymonopolowe

Uchwalona przez Sejm i Senat nowelizacja prawa antymonopolowego ma ułatwić zwalczanie praktyk niekorzystnych dla przedsiębiorców oraz konsumentów. Za najważniejsze należy uznać: wprowadzenie trybu uproszczonego w ramach procedury koncentracyjnej, zmodyfikowanie programu leniency i poszerzenie możliwości uniknięcia kary lub jej obniżenia oraz przyznanie Prezesowi UOKiK uprawnienia do publicznego przestrzegania przed praktyką naruszającą […]

Spory patentowe w branży farmaceutycznej – ugody „pay-for-delay” ograniczają konkurencję

W lipcu 2009 roku Komisja Europejska opublikowała raport przedstawiający warunki konkurencyjności na rynku farmaceutycznym. Tak zwane badanie sektorowe przedstawia stan konkurencji, innowacyjności i zwyczajów handlowych na wybranym rynku. Ciekawym wnioskiem badania jest wskazanie na szczególne ryzyko antykonkurencyjne w zakresie porozumień ugodowych w sprawach patentowych. Wniosek ten poparty jest aktualną praktyką […]