W dniu 5 czerwca 2020 roku Naczelna Rada Aptekarska opublikowała na swoich stronach nowe stanowisko dot. odwiedzin przedstawicieli handlowych i medycznych w aptekach. Zmienia ono dotychczasowe podejście NRA dopuszczając przeprowadzanie wizyt w aptekach pod warunkiem zachowania najwyższej ostrożności, aby wyłączyć lub zminimalizować ryzyko zakażenia pacjentów i personelu.

Zgodnie ze Stanowiskiem NRA nr VIII/6/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. wskazuje, iż wizyty przedstawicieli handlowych i medycznych w aptekach mogą się odbywać, o ile będą przedsięwzięte środki ostrożności, które mają minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Wśród tego typu rozwiązań NRA wskazuje na:

  1. ustalenie przez kierownika apteki zasad umawiania odwiedzin (wizyt) oraz wskazanie rodzaju i zakresu stosowanych w ich trakcie środków ochrony osobistej (typu maseczka, przyłbica, rękawiczki);
  2. określanie przybliżonego czas przybycia przedstawiciela do apteki;
  3. wprowadzenie i stosowanie zasad przyjmowania przedstawicieli w aptece, w tym obowiązku wypełnienia ankiety na temat stanu zdrowia;
  4. wyznaczenie – o Ile to możliwe – strefy odwiedzin (wizyt), która umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości od personelu apteki, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;
  5. minimalizowanie liczby członków personelu apteki uczestniczących w odwiedzinach (wizytach) przedstawicieli;
  6. wprowadzenie wymogu zasłaniania w trakcie odwiedzin (wizyt) przez przedstawiciela nosa i ust oraz zakładania jednorazowych rękawiczek lub dezynfekcji rąk;
  7. nieprzeprowadzanie odwiedzin (wizyt) przedstawicieli w trakcie wymiany personelu apteki po zakończeniu zmiany;
  8. przedstawienie przez przedstawicieli wszelkich materiałów na nośnikach elektronicznych, a materiałów formie papierowej tylko za zgodą kierownika apteki z zachowaniem 72 godzinnej kwarantanny przed ich rozpowszechnianiem.

Zwrócić należy uwagę, że jest to duży przełom w kontekście dotychczasowych stanowisk, rekomendujących zakaz jakichkolwiek wizyt przedstawicielskich. Niemniej jednak, w stosunku co do niektórych z proponowanych przez NRA rozwiązań (np. zbieranie ankiet o zdrowiu przedstawicieli, czy przekazywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej) konieczne będzie zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (w tym także zapewnienie odpowiednich procedur i polityk wewnętrznych) w odniesieniu do wizyt przedstawicielskich.

Stanowisko dostępne jest pod niniejszym adresem.

Gniewomir Wycichowski-Kuchta

Gniewomir Wycichowski-Kuchta


gniewomir.wycichowski-kuchta@dzp.pl

Tomasz Kubicki

Tomasz Kubicki


tomasz.kubicki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *