Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nasz zespół przeglądem komunikatów oraz mediów dot. rynku farmaceutycznego.

1. Główny Inspektor Sanitarny w piśmie skierowanym do Prezes NRA zawiadamia, że farmaceuci będą mogli skrócić okres kwarantanny, by szybciej wrócić do pracy
Decyzje o zakończeniu lub skróceniu kwarantanny podejmuje Państwowy Inspektor Sanitarny. Jedynie badanie przeprowadzone najwcześniej w 7 dniu od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni), może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie
SARS-CoV-2.
https://www.nia.org.pl/2020/04/21/farmaceuci-objeci-krotszym-okresem-kwarantanny-pismo-gis/

2. GIF odpowiada na pytania aptekarzy i hurtowni o obrót lekami w czasie epidemii
Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania, dotyczące sprzedaży leków w czasie epidemii koronawirusa. GIF wyjaśnia w nich między innymi dlaczego nie jest możliwe wysyłanie leków na receptę przez apteki do pacjentów.
https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-obrotu-produktami-leczniczymi

3. Pozytywna rekomendacja dla pierwszych projektów w walce z COVID-19
Prezes Agencji Badań Medycznych zarekomendował pierwsze projekty badań klinicznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19 w ramach funduszu ABM, wpierającego opracowania skutecznych metod diagnostyki i leczenia koronawirusa.
https://www.medexpress.pl/pozytywna-rekomendacja-dla-pierwszych-projektow-w-walce-z-covid-19/77399

4. Rekomendacje OIA Warszawa dla farmaceutów oraz podmiotów prowadzących apteki
W związku ze zmianami wytycznych rządowych dotyczących ograniczania transmisji koronawirusa Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przedstawia zaktualizowane rekomendacje dla farmaceutów oraz podmiotów prowadzących apteki. Szczegółowo opisane rekomendacje znajdą Państwo w linku poniżej.
https://oia.waw.pl/koronawirus-rekomendacje-oia-warszawa-dla-farmaceutow-oraz-podmiotow-prowadzacych-apteki

5. GIF ostrzega przed zakupem podrobionych środków do dezynfekcji
Jak informuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny, do Inspektoratu coraz częściej wpływają informacje dotyczące nielegalnej sprzedaży produktów leczniczych przeznaczonych do odkażania oraz dezynfekcji skóry. GIF zapewnia, że każde takie zgłoszenie niezwłocznie przekazywane jest organom ścigania.
https://www.gov.pl/web/gif/sprzedaz-sfalszowanych-produktow-leczniczych

6. Urzędowe marże stosowane w sprzedaży maseczek
Do szybkich konsultacji skierowano przepisy prawne, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju, na podstawie których rząd zamierza określić maksymalne marże hurtowe oraz detaliczne dla maseczek (niebędących wyrobami medycznymi).
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych w sprawie niektórych maseczek przewiduje, że będą ustalone odgórnie maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży:

  1. Maseczek ochronnych będących środkami ochrony indywidualnej (definicja z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej); oraz
  2. Maseczek nie będących środkami ochrony indywidualnej służących do osłaniania nosa i ust.

Przepisy ww. rozporządzenia mają nie dotyczyć wyrobów medycznych.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333203

Dagmara Kilian

Dagmara Kilian


dagmara.kilian@dzp.pl

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Senior Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *