Przegląd mediów i komunikatów

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nasz zespół przeglądem komunikatów oraz mediów dot. rynku farmaceutycznego.

1. Farmaceuci mogą wystawiać recepty

Aplikacja gabinet.gov.pl została dostosowana do wystawiania przez farmaceutów recept refundowanych pro auctore i pro familiae. Od 15 maja każdy farmaceuta posiadający Prawo Wykonywania Zawodu może się do niej zalogować. Aplikacja działa niezależnie od apteki i mogą się do niej zalogować wszyscy farmaceuci posiadający Prawo Wykonywania Zawodu, wykorzystując swój Profil Zaufany. Przed rozpoczęciem pracy w niej należy uzupełnić dane osobowe. Aplikacja umożliwia także pobranie certyfikatu ZUS tym farmaceutom, którzy nie pracują w aptekach. Jest on przydatny do późniejszego podpisywania recept w aplikacji gabinet.gov.pl. Nie jest jednak niezbędny, ponieważ receptę można podpisać również za pomocą Profilu Zaufanego.

https://www.rynekaptek.pl/komunikaty-urzedowe/poia-farmaceuci-moga-juz-wystawic-recepte-wkrotce-szkolenie,38024.html 

https://gabinet.gov.pl/

2. Zaufany profil farmaceuty

14 maja 2020 r. grupafarmacja.net oddała farmaceutom do dyspozycji nowe, innowacyjne narzędzie – zaufany profil farmaceuty. Jest to możliwość uzyskania przez farmaceutę profesjonalnego konta e-mail z rozszerzeniem @farmaceuta.pl. Takie konto będzie przyznawane farmaceutom wyłącznie po ich weryfikacji. Z posiadaniem konta łączy się zasób dostępu do G Suite, a więc zbiór najczęściej używanych w Google aplikacji dla biznesu, które obejmują klienta poczty Gmail, Google Drive – usługę pełnego pakietu biurowego, Google Calendar oraz narzędzia do wideokomunikacji.

https://farmaceuta.pl/

3. Ministerstwo Zdrowia: Nie będzie szczepień ochronnych w aptekach

Po koniec kwietnia posłanka wystosowała o Ministra Zdrowia interpelację, która dotyczyła zwiększenia roli farmaceutów w obszarze podniesienia poziomu wyszczepialności polskich pacjentów i wyszczepialności na grypę. Posłanka zwróciła w niej uwagę na wspólne stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz ekspertów zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Wydane zostało one w połowie marca i znalazł się w nim apel o rozszerzenie kompetencji farmaceutów o wykonywanie szczepień w aptekach. Posłanka zapytała więc, czy rozważane jest przez Ministerstwo Zdrowia takie rozwiązanie. Mimo pełnej zgody co do potrzeby popularyzacji szczepień, MZ nie przewiduje zmian w prawie i innych działań, które zmierzałyby do umożliwienia farmaceutom kwalifikowania pacjentów do szczepień i wykonywania ich w aptekach.

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5094&view=null

https://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/mz-nie-planuje-wprowadzenia-szczepien-do-aptek-michal-byliniak-zabral-glos,38018.html

4. NRA podjęło uchwałę w sprawie dyżurów aptek w czasie epidemii SARS-CoV-2

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące ustalania rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w tym tzw. dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, powinny być uchylone. Przewidziane w nich normy są rażąco nieadekwatne do istniejących warunków, szczególnie tych wynikających ze stanu epidemii.

Zgodnie z uchwałą, plan dyżurów powinien być uzgadniany z dyrektorem wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz konsultowany z radami właściwych okręgowych izb aptekarskich.

Przy ustalaniu planu dyżurów wojewoda powinien uwzględniać, w szczególności:

  • potrzeby lokalnej społeczności w zakresie dostępu do usług świadczonych przez apteki ogólnodostępne;
  • lokalizację apteki, w tym odległość od zakładów leczniczych, w których udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 5 pkt 17a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • możliwości pełnienia dyżurów przez poszczególne apteki ogólnodostępne wynikające z liczby i rodzaju zatrudnionego personelu;
  • zasadę, żeby w jednym powiecie w tym samym czasie dyżur pełniły nie więcej niż dwie apteki ogólnodostępne.

https://oia.waw.pl/uchwala-nr-viii-28-2020-z-dnia-maja-2020-naczelnej-rady-aptekarskiej-w-sprawie-zmiany-zasad-i-warunkow-pelnienia-przez-apteki-ogolnodostepne-dyzurow-w-porze-nocnej-w-niedziele-swieta-i-inne-dni-woln/

5. NRA o odwiedzinach przedstawicieli medycznych oraz handlowych w aptekach

NRA wskazuje, że wizyty przedstawicieli medycznych oraz handlowych w czasie epidemii koronawirusa powinny odbywać się z zachowaniem najwyższej ostrożności celem wyłączenia lub zminimalizowania ryzyka zakażenia zarówno pacjentów jak i personelu apteki. Stanowisko z 2 czerwca uchyla jedocześnie stanowisko NRA z początku maja wobec którego wizyty przedstawicieli nie powinny odbywać się wcale. Obecna treść sugeruje np. określanie czasu przybycia przedstawicieli, wyznaczenie w miarę możliwości strefy odwiedzin czy minimalizowanie liczby członków personelu uczestniczących w takich odwiedzinach. Pełna treść stanowiska do przeczytania:

https://www.nia.org.pl/2020/06/05/wizyty-przedstawicieli-medycznych-lub-handlowych-w-aptekach-ogolnodostepnych-w-czasie-epidemii-sars-cov-2-stanowisko-nra-z-dnia-2-czerwca-br/

6. Transgraniczna e-recepta Później NIŻ Zapowiadano

Wszystkie apteki zgodnie z obecnymi przepisami mają obowiązek podłączenia się do systemu Krajowego Punktu Kontaktowego  ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej do dnia 1 lipca. System ten umożliwi wystawianie i realizację e-recept transgranicznych. Ze względu na sytuację związaną z epidemią nie wystosowano jednak wszystkich wymaganych do dołączenia wytycznych i nie zakończono procesu współpracy nad projektem z Komisją Europejską, więc Minister Zdrowia zapowiedział przesunięcie pierwotnego terminu na 31 grudnia 2020.

https://farmacja.pl/co-z-obowiazkiem-podlaczenia-aptek-do-kpk-termin-mija-1-lipca/

Dagmara Kilian

Dagmara Kilian
Prawnik, Associate

dagmara.kilian@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *