Przegląd mediów i komunikatów

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nasz zespół przeglądem komunikatów oraz mediów dot. rynku farmaceutycznego.

 1. Powstała koalicja na rzecz szczepień w aptekach

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, Naczelna Izba Aptekarska oraz Związek Zawodowy Pracowników Farmacji utworzyły “Koalicję na rzecz szczepień w aptece”. Z tej okazji opublikowano też raport dotyczący możliwości przeprowadzania szczepień w polskich aptekach.

Głównym celem Koalicji jest upowszechnianie szczepień przeciw grypie. Rozszerzenie uprawnień farmaceutów i wprowadzenie szczepień do aptek pozwoli równomierne rozłożyć kompetencje i obowiązki pomiędzy wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia. Wpłynie to nie tylko na większą dostępność do danego świadczenia, lecz także na możliwość lepszej komunikacji z pacjentem i zwiększenia potencjalnej szansy na jego edukację. W krajach o ułatwionej dostępności do szczepień znacznie prościej jest uzyskać zalecenie wykonania szczepienia przy okazji wizyty w aptece czy w gabinecie pielęgniarskim, co bezpośrednio wpływa na większy wzrost wyszczepialności – przekonują koalicjanci.

https://www.nia.org.pl/2020/06/17/powstala-koalicja-na-rzecz-szczepien-w-aptekach/

 2. Ministerstwo Zdrowia rozważa możliwość zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dyżurów aptek w nocy oraz w dni świąteczne i wolne od pracy

Grupa posłów skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Posłowie zapytali m.in., czy resort rozważa zmianę organizacji pracy aptek tak, aby zapewnić systemowo nocną obsługę pacjentów.

Dyskutowane były, i nadal są, różne warianty – włącznie z aspektem dofinansowywania działalności aptek w porze nocnej oraz dniach wolnych od pracy. Jednakże materia ta, jako związana z organizacją i zadaniami jednostek samorządu terytorialnego, wykracza poza wyłączne kompetencje Ministra Zdrowia, dlatego niezbędne są szerokie konsultacje międzyresortowe, jak i społeczne – zaznacza wiceminister zdrowia.

https://www.rynekaptek.pl/prawo/dyzury-aptek-dyskutowane-sa-rozne-warianty-finansowania,38526.html

3. Odpowiedź MZ w zakresie przepisywania niektórych leków przez pielęgniarki i położne

Ministerstwo Zdrowia 17 czerwca 2020 r. odpowiedziało na zapytanie w zakresie preparatów OTC, które są bezpłatne dla pacjentów posiadających dodatkowe uprawnienia, jak Zasłużony Honorowy Dawca Krwi czy Zasłużony Dawca Przeszczepu. Podczas próby realizacji recepty z takim produktem, a wystawionej przez pielęgniarkę lub położną, w systemie KS-Apteka pojawia się komunikat, który wskazuje, że leki takie nie mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne. Ministerstwo Zdrowia wskazuje jednak, ze wbrew komunikatowi farmaceuta ma obowiązek realizowania takich recept.

https://krwiodawcy.org/farmaceuta-ma-obowiazek-realizowania-recept-pielegniarskich-ordynujacych-leki-z-grupy-otc-dla-zhdk

 4. Projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 skierowany do pierwszego czytania

19 czerwca skierowano projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej do pierwszego czytania w Sejmie, w którym ujęto między innymi poszerzenie oferty produktów sporządzanych i sprzedawanych w aptekach o np. produkty lecznicze nieposiadające monografii farmakopealnych czy produkty dezynfekujące.

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=DE880FF3ECE06895C125858C003A73F5

Dagmara Kilian

Dagmara Kilian
Prawnik, Associate

dagmara.kilian@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *