Przegląd mediów i komunikatów (23 kwietnia)

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nasz zespół przeglądem mediów, specjalizujących się w tematyce prawnej i farmaceutycznej oraz komunikatów. Poniższe wpisy odnoszą się do działań oraz zmian mających miejsce w bieżącym miesiącu – zarówno na rynku farmaceutycznym, jak i w sferze życia codziennego.

1. Rozporządzenie w sprawie zniesienia części ograniczeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa:

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

https://www.medexpress.pl/jest-rozporzadzenie-w-sprawie-zniesienia-czesci-ograniczen-zwiazanych-z-epidemia-koronawirusa/77356

2. Możliwość zamówienia bezpłatnych środków ochronnych przez aplikację dla aptek

Minister Zdrowia udostępnił formularz on-line wraz z instrukcją, za pomocą którego podmioty prowadzące apteki mogą złożyć zamówienie na bezpłatne środki ochronne dla pracowników apteki, tj.

  1. Maseczki ochronne,
  2. Rękawiczki ochronne,
  3. Płyn do dezynfekcji.

https://soi.mz.gov.pl/

3. Wyjaśnienie MZ w sprawie noszenia maseczki ochronnej przez pracowników apteki w czasie dyżuru

Z uwagi na liczne pytania farmaceutów, Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie, czy obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu, dotyczy farmaceutów i innych pracowników wykonujących obowiązki służbowe w aptece. Departament Prawny MZ wskazał na § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii –  obowiązku tego nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Pojawiły się również liczne pytania dotyczące obowiązku noszenia maseczki ochronnej w przypadku przyłbicy oraz zamontowanej szyby ochronnej. Okazuje się, że w takich sytuacjach wystarczy przyłbica. Reguluje to 18 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, który mówi: Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

https://opieka.farm/aktualnosci/kiedy-pracownik-apteki-moze-nosic-przylbice-zamiast-maseczki/

4. Komunikat GIF w sprawie zawieszenia inspekcji planowanych

W czasie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie będą przeprowadzane inspekcje planowe wynikające z przepisów Prawa farmaceutycznego – informuje GIF w wydanym komunikacie. Jednocześnie dodaje, iż do przedsiębiorców nie będzie wysyłana informacja o odwołaniu terminu tych inspekcji, których realizacja przypada na okres w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-14-kwietnia-2020-roku

5. Najwyższy dobowy wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem w Polsce

Od soboty 18 kwietnia liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła o 545 – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. To najwyższy dobowy wzrost liczby zakażeń w naszym kraju od początku epidemii.

https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200419238-PILNE-Najwyzszy-dobowy-wzrost-liczby-zakazonych-koronawirusem-w-Polsce.html

6. Obowiązkowe szczepienia ochronne wznowione od 18.04.2020 r.

Rzecznik ministerstwa zdrowia zapowiedział wznowienie obowiązkowych szczepień ochronnych dla dzieci. Decyzja ta zapadła po konsultacjach z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej i neonatologii. Mówimy o powrocie do szczepień dzieci po porodzie, dzieci do 24 miesiąca życia i wszystkich osób, u których choroby wskazują na konieczność zaszczepienia. Powrót do obowiązkowych szczepień może też uchronić przed kolejnymi chorobami, bo COVID-19 nie jest dzisiaj jedyną chorobą – powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej.

https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/304179903-Obowiazkowe-szczepienia-ochronne-wznowione-od-18-kwietnia.html

7. WHO chce łatwego dostępu do opatentowanych leków i testów na obecność koronawirusa

Prezydent Kostaryki Carlos Alvarado wraz z Ministrem Zdrowia Danielem Salas Peraza zaproponowali stworzenie światowej puli praw wyłącznych do testów na obecność koronawirusa, a także leków i szczepionek przeciwko COVID-19, które zostałyby objęte swobodnym dostępem i otwartą licencją na korzystnych warunkach dla wszystkich potrzebujących. Propozycja ta uzyskała poparcie WHO. Większość państw posiada regulacje prawne umożliwiające władzom wymuszenie szerszego stosowania opatentowanych rozwiązań w przypadku gdy wymaga tego interes publiczny. Przystąpienie do wspomnianej powyżej puli praw wyłącznych i umożliwienie korzystania z otwartej licencji miałoby mieć jednak charakter dobrowolny.

https://www.rp.pl/Firma/304179936-Koronawirus-WHO-chce-latwego-dostepu-do-opatentowanych-lekow-i-testow.html

8. Farmaceuci uzyskują dostęp do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia w celu pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty

Jest to zmiana w zarządzeniu nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki której farmaceuci uzyskują dostęp do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia w celu pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty. Wraz z zarządzeniem opublikowany został też wzór wniosku u dostęp do portalu NFZ dla pracowników medycznych.

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/farmaceuci-uzyskuja-dostep-do-portalu-nfz

9. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy umożliwiającej bezpłatny dostęp do leków dla kobiet w ciąży

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta przewiduje, że kobiety w ciąży dostaną dostęp do bezpłatnych leków. MZ będzie aktualizował listę leków refundowanych na receptę.. Nie będzie to musiał być lekarz ginekolog, ale lekarz o każdej innej specjalności posiadający uprawnienia do wystawiania recept. Zaordynuje je zarówno lekarz, pielęgniarka jak i położna.

https://www.medexpress.pl/sejm-beda-bezplatne-leki-dla-ciezarnych/77311

Dagmara Kilian

Dagmara Kilian
Prawnik, Associate

dagmara.kilian@dzp.pl

Paulina Kumkowska

Paulina Kumkowska
Radca prawny, Associate

paulina.kumkowska@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *