Rozwój technologii w dobie koronawirusa – elektroniczne recepty

Epidemia koronawirusa spowodowała szybki rozwój technologiczny w sektorze ochrony zdrowia, a jak podkreślił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński –  cyfryzacja systemu ochrony zdrowia jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Zdrowia i polskiego rządu.

Jedną z najbardziej docenianych przez pacjentów zmian było wprowadzenie e-recepty, dzięki której minimalizuje się ryzyko otrzymania niewłaściwego leku – ponieważ e-recepta zawsze jest czytelna, pacjent może ograniczyć liczbę kontaktów z przychodnią w związku z ewentualnym zgubieniem recepty, a lek może wykupić na podstawie kodu otrzymanego e-mailem, SMS-em lub w postaci wydruku informacyjnego. Z kwietniowego badania instytutu ARC Rynek i Opinia wynika, że Polacy nie mają żadnych trudności z ich realizacją, a 84 proc. respondentów ocenia je pozytywnie.

W piątek 10 lipca 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne podkreślający dopuszczalność wykorzystywania aplikacji mobilnych do informowania pacjenta o danych znajdujących się na e-recepcie oraz upoważnia Ministra Zdrowia do wydania rozporządzenia określającego wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące funkcjonowania tego typu aplikacji.

Chociaż aplikacja mObywatel już wcześniej pozwalała na wyświetlanie informacji o recepcie, to dopiero teraz ustawodawca zdecydował się na uszczegółowienie zasad  funkcjonowania tego typu rozwiązań, uznając aplikację za alternatywny nośnik, na który może być przekazana informacja o recepcie w momencie jej wystawienia.

Informacje znajdujące się dotychczas na e-recepcie (zawierające co najmniej kod dostępu) będą mogły być teraz przekazywane bezpośrednio do wskazanej przez pacjenta aplikacji. Co więcej, nowelizacja zakłada możliwość bezpośredniej komunikacji aplikacji mobilnych z systemem P1 (dotychczas taka bezpośrednia komunikacja była możliwa wyłącznie dla aptek).

Ze względu na szybki rozwój nowych technologii i dostęp do wrażliwych danych, warunki i sposób korzystania z takich aplikacji mobilnych zostaną uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Rozporządzenie określi też sposób wymiany informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i aplikacjami mobilnymi. Ważną kwestią ma być także zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu użytkowników aplikacji do informacji o wystawionej recepcie oraz bezpieczeństwa danych przetwarzanych w aplikacjach mobilnych użytkowanych przez pacjenta.

Obecnie projekt został skierowany do konsultacji sejmowych, ale niewątpliwie nowelizacja stanowi kolejny krok w celu poprawienia komfortu pacjentów korzystających z e-recept.

Jan Pachocki

Jan Pachocki
Radca prawny, Senior Associate

jan.pachocki@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *