Rusza drugi etap pilotażu przeglądów lekowych

Zgodnie z zakładanym harmonogramem wyłonieni zostali realizatorzy pilotażu przeglądów lekowych w aptekach. Już 1 kwietnia w Polsce rozpocznie się więc drugi etap realizacji projektu. Rozwiewając wątpliwości dotyczące oznaczania aptek uczestniczących w programie, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał w tej sprawie istotny komunikat.

Przeglądy lekowe w 75 aptekach

Na początku grudnia weszło w życie długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych. Pierwsza faza programu rozpoczęła się na początku roku i polegała na rekrutacji aptek. Druga faza programu, czyli faza prowadzenia przeglądów lekowych będzie trwać 6 miesięcy i weźmie w niej udział 75 aptek i dokładnie tyle samo farmaceutów. Lista zakwalifikowanych placówek ma zostać opublikowana na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. W pilotażu, zgodnie z założeniami, ma wziąć udział od 750 do 1000 pacjentów. Etap realizacji pilotażu wystartuje już 1 kwietnia br., a jego celem jest w szczególności identyfikacja problemów pacjentów związanych ze stosowaniem leków, wykrycie ich przyczyn, identyfikacja czynników mających wpływ na prawidłowość stosowanej farmakoterapii oraz edukacja pacjenta w zakresie prawidłowego stosowania leków, profilaktyki czy przestrzegania zaleceń farmakoterapeutycznych. Pacjenci uczestniczący w pilotażu będą kontaktować się z farmaceutami trzykrotnie – pierwszy raz w celu zebrania wywiadu farmaceutycznego oraz opracowania Indywidualnego Planu Opieki Farmaceutycznej, drugi raz celem jego wdrożenia oraz ostatni raz – celem weryfikacji prawidłowości zastosowania się pacjenta do wdrożonego planu. Wyniki oraz wnioski w zakresie projektu powinniśmy poznać do końca roku.

Komunikat GIF w sprawie zakazu reklamy aptek biorących udział w pilotażu

Jedną z powtarzających się wątpliwości w zakresie realizacji pilotażu była niewątpliwie kwestia możliwości informowania o prowadzeniu przeglądów lekowych w konkretnych placówkach bez naruszenia zakazu reklamy aptek. Adresując to zagadnienie Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat z dnia 22 marca 2022 r.[1], w którym wskazał przede wszystkim, że apteka informując o uczestnictwie w programie nie może naruszać zakazu z art. 94a PF tj. reklamy aptek i punktów aptecznych. Sama informacja o realizowaniu programu i informacje o świadczeniu usługi przeglądu lekowego są według GIF dopuszczalne. Natomiast takie informacje nie mogą zawierać żadnych treści wartościujących ani znaków graficznych, które mogą zostać potencjalnie uznane za zakazaną reklamę apteki i jej działalności. Niezastosowanie się do powyższego może skutkować nałożeniem na aptekę administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 129 b ust. 1 i 2 PF.

Choć w przypadku przeglądów lekowych nie przygotowano specjalnych grafik, tak jak to było w przypadku oznaczeń aptek wykonujących testy antygenowe czy szczepienia[2], niemniej ww. komunikat stanowi niewątpliwie cenną wskazówkę dla przedsiębiorców aptecznych.


[1] https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-22-marca-2022-roku2 (dostęp: 24.03.2022 r.)

[2] https://www.gov.pl/web/gif/Informacja-dla-aptek-wykonujacych-testy-antygenowe-w-kierunku-zakazenia-SARS-CoV-2-i-szczepienia-przeciwko-grypie-zwiazanaz-wlasciwym-oznakowaniem (dostęp: 24.03.2022 r.)

Julia Nowosielska

Julia Nowosielska
Prawnik, Associate

julia.nowosielska@dzp.pl

Magdalena Kopciał

Magdalena Kopciał
Prawnik, Associate

magdalena.kopcial@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *