Wykaz grzybów stosowanych w żywności zostanie rozszerzony o 29 nowych gatunków.

Jak jest obecnie? 

Postęp wiedzy i technologii oraz zmiany w preferencjach konsumentów sprawiają, że grzyby zyskują na popularności jako składnik żywności. Wprowadzanie na rynek i stosowanie w żywności grzybów oraz ich przetworów jest uregulowane w przepisach zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym.

Polski ustawodawca najważniejsze zagadnienia uregulował w rozporządzeniu w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (dalej jako „rozporządzenie”). Załącznik numer 1 do Rozporządzenia (dalej jako „Wykaz”) stanowi katalog zamknięty obejmujący 47 gatunków grzybów dozwolonych do stosowania w celach żywieniowych. Oznacza to, że użycie grzybów tam niewymienionych do produkcji żywności (w tym suplementów diety) jest niedozwolone.

Co zakłada projekt nowelizacji?

Obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego to rozporządzenie. Projekt rozszerza listę grzybów dopuszczonych do obrotu o 29 nowych gatunków grzybów, choć Wykaz nadal pozostaje katalogiem zamkniętym. W Wykazie znalazły się popularne gatunki takie jak soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) czy lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum).

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, stąd nie można przewidzieć, kiedy zostanie przyjęty i wejdzie w życie, a jeśli tak, to czy treść Wykazu nie ulegnie jeszcze zmianie. Proponowane vacatio legis wynosi 14 dni. Istotnym głosem w sprawie projektu rozporządzenia będzie opinia Komisji Europejskiej, która ocenia projekty przepisów technicznych państw członkowskich. Celem tej procedury jest uniknięcie potencjalnych niezgodności z prawem UE, na przykład zasadą swobodnego przepływu towarów, czy wprowadzania na rynek nowej żywności. Unijne stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia powinno być znane w marcu 2022 r.

Lista dodanych do projektu rozporządzenia gatunków grzybów:

 1. białoporek brzozowy – Fomitopsis betulina (Bull.) B.K.Cui, M.L.Han & Y.C.Dai;
 2. boczniak cytrynowy – Pleurotus citrinopileatus (Singer);
 3. boczniak florydzki – Pleurotus florida (Singer);
 4. boczniak łyżkowaty – Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.;
 5. boczniak mikołajkowy – Pleurotus eryngii (DC.) Quél., pochodzący wyłącznie z uprawy;
 6. boczniak różowy – Pleurotus djaor (Rumph. Ex Fr.) Boedijn;
 7. bokownik wiązowy – Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead;
 8. czernidłak kołpakowaty – Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.;
 9. gąsówka fioletowawa – Clitocybe nuda (Bull.) H.E.Bigelow & A.H.Sm.;
 10. gęśnica indyjska – Calocybe indica Purkay. & A. Chandra;
 11. lakownica żółtawa – Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst, pochodzący wyłącznie z uprawy
 12. łuskwiak tłustawy – Pholiota adiposa (Batsch) P.Kumm.;
 13. maczużnik bojowy – Cordyceps militaris (L.) Link;
 14. pieczarka brazylijska – Agaricus subrufescens Peck;
 15. pierścieniak uprawny – Stropharia rugosoannulata ex Murrill;
 16. płomiennica zimowa – Flammulina velutipes (Curtis) Singer;
 17. pniarek lekarski – Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer, pochodzący wyłącznie z uprawy;
 18. podblaszek (Buna shimeji) – Hypsizygus tessellatus (Buli.) Singer oraz Hypsizygus marmoreus (Buli.) Singer;
 19. polówka wiązkowa – Cyclocybe aegerita (cylindracea) (V. Brig.) Vizzini;
 20. siedzuń sosnowy – Sparassis crispa (Wulfen) Fr.;
 21. soplówka bukowa – Hericium coralloides (Scop.) , pochodząca wyłącznie z uprawy;
 22. soplówka jeżowata – Hericium erinaceus (Buli.) Persoon, pochodząca wyłącznie z uprawy;
 23. trufla Borcha, trufla biaława – Tuber borchii;
 24. trufla chińska – Tuber indicum;
 25. wrośniak różnobarwny – Trametes versicolor (L.) Lloyd;
 26. zimówka aksamitnotrzonowa – Flammulina velutipes (Curtis) Singer;
 27. żagiew wielogłowa – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., pochodząca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 28. żagwica listkowata – Grifola frondosa (Dicks.) Gray, pochodząca wyłącznie z uprawy;
 29. żółciak siarkowy – Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill.

Cały czas monitorujemy proces legislacyjny.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem prawa żywnościowego.

Wojciech Kucharski

Wojciech Kucharski
Prawnik, Associate

Wojciech.Kucharski@dzp.pl

Hanna Bachowska

Hanna Bachowska
Prawnik, Associate

hanna.bachowska@dzp.pl

Paweł Mirosz

Paweł Mirosz


Pawel.Mirosz@dzp.pl

komentarze 2

 1. Skoro te grzyby nie są wg prawa jeszcze dopuszczone do obrotu to dlaczego część z nich np. Soplówka jeżowata funkcjonuje już od dawna na rynku?

 2. Karolina

  Wiedzą Państwo czy są jakieś nowe doniesienia w tej sprawie?

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *