Paper Pill Cups

17 września 2019 r. Prokuratura Krajowa poinformowała o wydaniu wytycznych w sprawie zasad prowadzenia postępowań dotyczących tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji” leków. Głównym celem wytycznych jest wyposażenie organów władzy w efektywne narzędzia do walki z tym procederem.

Według wytycznych Prokuratora Generalnego, mechanizm „odwróconego łańcucha” polega na „pozyskiwaniu z rynku detalicznego produktów leczniczych, w celu ich sprzedaży  zamiast pacjentom, podmiotom zagranicznym po cenie znacznie wyższej aniżeli ceny krajowe”.

Zgodnie z wytycznymi Prokuratora Generalnego, organy prowadzące postępowania karne powinny wziąć pod uwagę m. in.:

  • skutki, które mogły powstać poprzez działanie sprawców – zwłaszcza w kontekście przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób (art. 165 § 1 Kodeksu karnego) bądź innych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu;
  • ocenę, czy doszło do porozumienia dot. sprzedaży leków nierefundowanych po znacznie zawyżonej cenie obok produktów refundowanych, dla których obowiązywała cena urzędowa z ograniczoną marżą, wynikającą z przepisów ustawy refundacyjnej;
  • sposób transportu i przechowywania produktów leczniczych w kontekście wypełnienia znamion przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi, prokuratorzy powinni wnioskować o wymiary kar odzwierciedlający wysoki stopień szkodliwości tego rodzaju czynów, stanowiących istotne zagrożenie dla ochrony zdrowia publicznego.

Pełną treść wytycznych można znaleźć tutaj.

Magdalena Świąder

Magdalena Świąder
Radca Prawny, Associate

magdalena.swiader@dzp.pl

Walery Arnaudow

Walery Arnaudow
Prawnik, Senior Associate

walery.arnaudow@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *