Zakupy w hurtowni farmaceutycznej część 2 – projekt Rozporządzenia zmieniającego

W nawiązaniu do artykułu „Zakupy w hurtowni farmaceutycznej – nowe podmioty będą mogły kupować leki bezpośrednio w hurtowni[1] informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych[2].

Mając na uwadze ograniczenie możliwości zaopatrywanie się przez niektóre z podmiotów leczniczych w leki bezpośrednio od hurtowni, zwracamy uwagę na kluczowe zmiany, które wprowadza projekt Rozporządzania zmieniającego:

  • zniesiono wymóg posiadania apteki szpitalnej albo działu farmacji szpitalnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;
  • podmioty lecznicze utworzone przez Ministra Sprawiedliwości albo Ministra Obrony Narodowej będą mogły zaopatrywać się w produkty lecznicze w pełnym zakresie;
  • podmioty lecznicze, niektórzy lekarze lub lekarze dentyści, a także lekarze weterynarii oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, spełniające warunki określone w art. 42 ust 1 lub 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[3], będą mogły nabywać także produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe określone w tych samych przepisach;
  • wszystkie kategorie podmiotów leczniczych oraz lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki
    i położne wykonujące zawód w formie praktyki zawodowej, a nadto felczerzy będą mieli możliwość zakupywania w hurtowniach farmaceutycznych leków o kategorii dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC” z wyłączeniem produktów leczniczych o tej kategorii dostępności zawierających w swoim składzie kodeinę, pseudoefedrynę lub dekstrometorfan.

Pragniemy podkreślić, że rozporządzenie zmieniające w dalszym ciągu może uniemożliwić wyspecjalizowanym podmiotom leczniczym świadczenie usług w pełnym zakresie ze względu na ograniczenie możliwości zakupu asortymentu bezpośrednio od hurtowni. Ponadto, kolejnym istotnym aspektem przy obecnym brzmieniu przepisów jest brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa nabywania i transportu dla produktów leczniczych zakupywanych przez podmioty lecznicze od aptek ogólnodostępnych.

Rozporządzenie zmieniające ma wejść w życie w dniu 21.05.2022 r.

Informacje na temat przebiegu procesu legislacyjnego oraz pełna treści omawianych przepisów dostępne są na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359258

 


[1] https://www.dzp.pl/blog/pharma/zakupy-w-hurtowni-farmaceutycznej-nowe-podmioty-beda-mogly-kupowac-leki-bezposrednio-w-hurtowni/

[2] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359258

[3] Ustawa z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 i z 2021 r. poz. 2469)

Marta Trochimczyk

Marta Trochimczyk


marta.trochimczyk@dzp.pl

Patrick Wodecki

Patrick Wodecki
Prawnik, Senior Associate

patrick.wodecki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *