Tag: ochrona środowiska

Środowiskowy wymiar klauzuli obejścia prawa podatkowego

Środowiskowy wymiar klauzuli obejścia prawa podatkowego

Czy klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znajdzie zastosowanie do środków prawno-finansowych przewidzianych w ustawach środowiskowych, w szczególności w ustawie Prawo ochrony środowiska, tj. opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych?

Powrót do rzeczywistości, czyli rozwój wydarzeń po COP21

Powrót do rzeczywistości, czyli rozwój wydarzeń po COP21

W dziedzinie ochrony środowiska koniec roku 2015 stał przede wszystkim pod znakiem paryskiej konferencji COP21 zakończonej historycznym i globalnym porozumieniem klimatycznym, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia. Od chwili jego uzyskania minęło jednak nieco czasu, emocje związane z negocjacjami zdążyły już opaść, a centrum konferencyjne Le Bourget położone na północno-wschodnich […]

Recycling symbol on brown paper tag. Concept of environmental awareness, eco lifestyle and green eco-friendly shipping.

Nie tylko dyrektywy, ustawy i rozporządzenia

W polskim porządku prawnym funkcjonuje, z każdym rokiem coraz liczniejsza, grupa przepisów środowiskowych o charakterze programowym czy planistycznym. Obok łatwo identyfikowanych programów i planów przyjmowanych na poziomie krajowym, coraz większe znaczenie praktyczne mają programy i plany przyjmowane na poziomie lokalnym (np. gminnym) czy też regionalnym (np. regiony gospodarki wodnej). I […]

PM10, PM2,5 i benzo(a)piren, czyli nie tylko CO2

PM10, PM2,5 i benzo(a)piren, czyli nie tylko CO2

W Paryżu rozpoczął się szczyt COP-21. Rozpoczęcie paryskiego szczytu zbiegło się z publikacją przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) najnowszego raportu o jakości powierza w Europie (Air quality in Europe — 2015 report). W Paryżu politycy i negocjatorzy mówią i będą mówili prawie wyłącznie o CO2. Raport EEA analizuje wpływ na […]

Co nowego w ochronie wód? Sporo!

Wodnoprawna permanentna rewolucja nie zwalnia tempa. Podczas gdy w Ministerstwie trwają prace nad nowym prawem wodnym, Prezes KZGW prowadzi konsultacje społeczne dwóch ważnych dokumentów planistycznych. Podejmowane działania mogą istotnie wpłynąć na sytuacje zarówno podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców.

Średnie wieści dla operatorów elektrowni konwencjonalnych

Rada Unii Europejskiej opublikowała projekt dyrektywy dotyczącej średnich źródeł spalania energetycznego. To ważna wiadomość zarówno dla operatorów tego rodzaju instalacji, jak i dla przedsiębiorców dopiero planujących inwestycje. Rezultat trwających prac legislacyjnych wpłynie bowiem w sposób istotny na sytuację średnich siłowni w perspektywie co najmniej następnych kilkunastu lat.

Panta rhei, czyli o złudnej trwałości pozwoleń (także wodnoprawnych)

Uzyskanie decyzji administracyjnej z dziedziny ochrony środowiska nie musi oznaczać zamknięcia problemu aż do chwili upływu jej ważności. Polskie prawo przewiduje bowiem możliwość weryfikacji wydanych pozwoleń. Warto pamiętać o istnieniu takiej instytucji choćby przy prowadzeniu due diligence nabywanego przedsiębiorstwa – zwłaszcza w kontekście tegorocznych zmian legislacyjnych. Po pierwsze, prawo może […]

Ulepszanie świata a litera prawa. O krakowskiej uchwale antysmogowej

Przed kilkoma dniami opublikowane zostało uzasadnienie głośnego wyroku WSA w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 490/14. Orzeczeniem tym krakowski sąd uznał za niezgodną z prawem uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, […]