Luksemburg

O zwolnieniu funduszy decyduje rezydencja podatkowa

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, z podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są instytucje wspólnego inwestowania i fundusze emerytalne, posiadające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, innym niż Polska, lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Luksemburg do zmiany

7 czerwca 2012 r. pomiędzy Polską a Luksemburgiem został podpisany protokół zmieniający konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jest to kolejny krok Ministerstwa Finansów mający na celu konsekwentną realizację wyznaczonej polityki dążącej do zmian tych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”), które pozwalają […]

Dywidenda z luksemburskiego funduszu inwestycyjnego

Dochód z tytułu otrzymania dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Ta korzystna dla polskich inwestorów teza płynie z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 27 października 2011 r. (IPPB2/415-771/11-2/MS1). Powyższe stanowisko potwierdza liczne interpretacje organów podatkowych dotyczące zaistniałej sytuacji. Dosyć […]