Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

Postępowania podatkowe prowadzone wobec firm przez organy skarbowe częstokroć skutkują postawieniem zarzutów wynikających z ustawy Kodeks karny skarbowy. W sprawach karnych skarbowych stronami postępowania są osoby fizyczne, najczęściej członkowie zarządów. W takich sytuacjach często firmy wykupują usługi doradztwa prawnego na rzecz członków zarządu.Ich celem jest ochrona interesów kluczowych dla organizacji osób.

Do takiej sytuacji odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-104/12 (Finanzamt Köln-Nord przeciwko Wolframowi Beckerowi). Orzeczenie zostało wydane w ramach sporu powstałego pomiędzy niemieckim urzędem skarbowym, a W. Beckerem. Dotyczył on prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego przez spółkę w związku z z nabyciem usług adwokatów świadczonych w postępowaniu karnym przeciwko niemu jako członkowi zarządu.

TSUE zauważył, iż oceniając związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, w razie ustalenia, że transakcja nie została dokonana w związku z opodatkowaną działalności podatnika, nie można jej uznać za związaną z tą działalnością, nawet jeżeli transakcja ta z punktu widzenia jej istoty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Trybunał odmawiając spółce prawa do odliczenia podatku wskazał, iż:

W niniejszej sprawie usługi świadczone przez adwokatów w celu ochrony przed sankcjami karnymi osób fizycznych, członków organu spółki będącej podatnikiem, nie powodują powstania po stronie owej spółki prawa do odliczenia – jako podatku naliczonego – podatku od wartości dodanej należnego od tych usług.

Orzeczenie w sprawie C-104/12 może budzić wątpliwości z uwagi na fakt, że Trybunał nie odniósł się do związku  między sytuacją członków zarządu, a funkcjonowaniem samego podatnika. Tym niemniej, wyrok TSUE wskazuje, że istnieje istotne ryzyko w zakresie odliczenia VAT od usług nabytych na rzecz członków zarządu w sprawach kks.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Partner

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *