DZP Compliance Blog

Psychologia w tle Compliance – jak ludzka psychika wpływa na działanie?

Psychologia w tle Compliance – jak ludzka psychika wpływa na działanie?

Zarządzanie ryzykiem braku zgodność w organizacji dotyczy przede wszystkim zarządzania zachowaniami ludzi, którzy w niej pracują. W każdym projekcie uwzględniającym zmianę sposobu działania pracowników należy podkreślić wartość, jaką niesie za sobą proponowana zmiana. Pomimo jednak, że odwołanie do wartości stanowi podstawę motywacji, pracownicy często działają wciąż niezgodnie z ustalonymi zasadami. Dlaczego tak się dzieje?

Czy masz budżet w bitcoinach? Compliance a cyberhigiena.

Czy masz budżet w bitcoinach? Compliance a cyberhigiena.

Compliance to dziedzina szczególnie wrażliwa na zmieniającą się rzeczywistość. Celem naszego doradztwa jest bowiem zapewnienie zgodności nie tylko z prawem, ale też odpowiedź na zagrożenia biznesowe, sytuacje kryzysowe, budowanie etycznego środowiska pracy – tj. skuteczna prewencja i systemowe mitygowanie ryzyk w organizacji. Jeżeli zmienia się świat i pojawiają się nowe […]