Najnowsze teksty

Komunikat Prezesa URPL w sprawie dostarczania i udostępniania laikom wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Komunikat Prezesa URPL w sprawie dostarczania i udostępniania laikom wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

W dniu 30 sierpnia 2023 r. Prezes URPL opublikował komunikat w sprawie dostarczania i udostępniania laikom, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro innych niż wyroby do samokontroli, pojemniki na próbki lub produkty laboratoryjne ogólnego zastosowania. Z komunikatem powinny zapoznać się w szczególności apteki, drogerie, sklepy internetowe oraz inne podmioty lub osoby sprzedające bezpośrednio lub za pomocą usług społeczeństwa informacyjnego testy przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Koniec stosowania oświadczeń z listy pending? – orzeczenie TSUE w sprawie C-386/23

Koniec stosowania oświadczeń z listy pending? – orzeczenie TSUE w sprawie C-386/23

Etykietowanie i reklama żywności (w tym suplementów diety) z wykorzystaniem oświadczeń zdrowotnych jest powszechną praktyką w przypadku większości produktów oferowanych na rynku unijnym. W dniu 26 czerwca 2023 r., do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wpłynął kolejny wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie interpretacji zasad stosowania oświadczeń zdrowotnych na gruncie […]

Biofortyfikacja a nowa żywność, wskazówki z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Biofortyfikacja a nowa żywność, wskazówki z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Projektowanie wartości odżywczej żywności może stanowić element polityki żywieniowej kraju (np. profilaktyka niedoborów) lub inicjatywę własną przedsiębiorcy (np. wzbogacanie żywności). Intencjonalne modyfikacje, które wpływają na wartość odżywczą produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi mogą mieć miejsce na różnych etapach produkcji żywności, w tym na etapie produkcji podstawowej. Żywność, która istotnie różni […]

Alergeny, CBD, retinol i zakaz testów na zwierzętach – co nowego w prawie kosmetycznym? Newsletter kosmetyczny czerwiec-lipiec 2023

Alergeny, CBD, retinol i zakaz testów na zwierzętach – co nowego w prawie kosmetycznym? Newsletter kosmetyczny czerwiec-lipiec 2023

Prawodawstwo w obszarze kosmetycznym dynamicznie ewoluuje. Unia Europejska bierze pod lupę coraz więcej składników produktów kosmetycznych pod kątem ich bezpieczeństwa dla konsumentów. Niektóre zakazy i ograniczenia już weszły w życie, a inne są dopiero projektowane lub konsultowane. Europejską inicjatywę obywatelską „Save Cruelty Free Cosmetics“ poparło niemal 1,5 mln osób. Co działo […]

Astaksantyna – zmiany w zakresie warunków stosowania i obowiązkowych informacji dla konsumentów

Astaksantyna – zmiany w zakresie warunków stosowania i obowiązkowych informacji dla konsumentów

Astaksantyna jest karotenoidem występującym w algach Haematococcus pluvialis i jest odpowiedzialna za różowe zabarwienie mięsa ryb lub skorupiaków (np. łososia, krewetek). Ze względu na charakterystyczną budowę, astaksantyna jest zaliczana do naturalnych antyoksydantów. Kluczowe kierunki badań na prozdrowotnymi właściwościami astaksantyny, które mogą być wykorzystane w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, wynikają z […]

Ważne zmiany w specyfikacjach dodatków do żywności

Ważne zmiany w specyfikacjach dodatków do żywności

W dniach 29 czerwca oraz 7 lipca 2023 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane zmiany dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/208[1] (dalej jako: ,,Rozporządzenie w sprawie dodatków do żywności”) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 231/2012[2] (dalej jako: ,,Rozporządzenie w sprawie specyfikacji dodatków do żywności”). Rozporządzenie […]

Apteka dla Aptekarza 2.0 już w Senacie

Apteka dla Aptekarza 2.0 już w Senacie

Wczoraj (24 lipca 2023 r.) projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego zwanym „Apteką dla Aptekarza 2.0” zajęła się w senacka Komisja Zdrowia. Szczerzej o treści kontrowersyjnego projektu pisaliśmy tutaj: LINK. Komisja zagłosowała za odrzuceniem w całości przepisów nowelizujących Prawo farmaceutyczne. W toku prac Komisji kilkukrotnie podkreślono niekonstytucyjność zaproponowanych zmian, a także sprzeczność […]

Organizacje branżowe przeciwne zaostrzeniu Apteki dla Aptekarza

Organizacje branżowe przeciwne zaostrzeniu Apteki dla Aptekarza

Publikacja propozycji przepisów mających na celu „uszczelnienie” tzw. Apteki dla Aptekarza wywołała poruszenie zarówno wśród aptekarzy, ale także organizacji społecznych i branżowych. Kontrowersje budzi nie tylko sama treść regulacji, lecz również sposób jej procedowania. Łącząc siły organizacje branżowe wystosowały w tym zakresie apel skierowany do kluczowych decydentów. CO ZAWIERA PROPOZYCJA? […]

Jak zmieniły się zasady wystawiania e-recept? Przegląd ostatnich wydarzeń

Jak zmieniły się zasady wystawiania e-recept? Przegląd ostatnich wydarzeń

Ostatnie dwa tygodnie były okresem bardzo dynamicznych zmian związanych z wystawianiem recept. Zapowiedziane przez Ministra Zdrowia 30 czerwca 2023 r. na konferencji prasowej limity związane z preskrypcją zaczęły być stosowane już po kilku dniach, bez wprowadzenia żadnych zmian prawnych. W ramach procesu legislacyjnego też się sporo działo: w ramach prac […]

Reforma prawodawstwa farmaceutycznego UE: posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej

Reforma prawodawstwa farmaceutycznego UE: posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej

Dnia 12 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej („SUE”), podczas którego posłowie rozpatrywali Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Reforma prawodawstwa farmaceutycznego i środki przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i odnoszącego się do niego stanowiska rządu. Podczas Komisji rozpatrywany […]