Life Sciences Law Blog

Kodeks Etyki Farmaceuty RP czyli nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza RP

Kodeks Etyki Farmaceuty RP czyli nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza RP

Już 13 marca 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza RP, przyjęta w trakcie IX Krajowego Zjazdu Aptekarzy w styczniu 2024 r. Poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze zmiany, jakie już lada moment zaczną obowiązywać wszystkich farmaceutów w kraju. Kodeks Etyki Farmaceuty – nowa nazwa i nowy zakres podmiotowy Dotychczas […]

Etykiety wielowarstwowe typu „peel-off” w produktach spożywczych – zielone światło od NSA?

Etykiety wielowarstwowe typu „peel-off” w produktach spożywczych – zielone światło od NSA?

Wiosną 2023 r. informowaliśmy na blogu o ważnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, który potwierdził, że zgodne z prawem jest umieszczanie na wewnętrznej stronie etykiety wielowarstwowej „peel-off” obowiązkowych informacji o produktach spożywczych, jeśli na wierzchniej warstwie etykiety znajduje się odwołanie do informacji dostępnych na kolejnych stronach[1]. 15 lutego 2024 […]

Standardy Ochrony Małoletnich – istotne zmiany dla podmiotów leczniczych

Standardy Ochrony Małoletnich – istotne zmiany dla podmiotów leczniczych

15 lutego 2024 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przestępczością na tle seksualnym. Jest ona elementem pakietu przepisów mających na celu wzmocnienie ochrony małoletnich do 18 roku życia przed skrzywdzeniem oraz przemocą seksualną. Choć temat zdawał się pozornie nie dotyczyć sektora ochrony zdrowia, to nie możemy zapominać, że […]

AI Act – co oznacza dla branży farmaceutycznej oraz rynku wyrobów medycznych… i nie tylko?!

AI Act – co oznacza dla branży farmaceutycznej oraz rynku wyrobów medycznych… i nie tylko?!

Na początku grudnia 2023 r. spore zamieszanie na rynku wprowadziła informacja, że państwa UE osiągnęły konsensus co do wejścia w życie AI Act. Choć nagłówki krzyczały, że „AI Act wchodzi w życie” to lojalnie uprzedzamy, że akt wymaga jeszcze uzyskania akceptacji Parlamentu Europejskiego. Następnie, pod koniec stycznia, światło dzienne ujrzała […]

Duża Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej: Co się zmienia w przepisach od 1 stycznia?

Duża Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej: Co się zmienia w przepisach od 1 stycznia?

Z początkiem nowego roku weszła w życie kolejna partia zmian do ustawy refundacyjnej, które są częścią uchwalonej w sierpniu 2023 roku nowelizacji (tzw. „Duża Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej lub DNUR”). Wejście w życie zmienionych przepisów jest rozłożone w czasie, przede wszystkim ze względu na konieczność dostosowania się przez interesariuszy do nowych wymagań. Część zmian obowiązuje już od listopada 2023, a od 1 stycznia 2024 r. rozpoczęła się implementacja kolejnych istotnych przepisów.

Słodki, słodszy, miód – istotne zmiany w zakresie znakowania informacji o pochodzeniu

Słodki, słodszy, miód – istotne zmiany w zakresie znakowania informacji o pochodzeniu

W dniu 17 października 2023 r. ogłoszono tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 2233). Głównym celem nowelizacji jest poprawa identyfikacji miodów na rynku w zakresie państwa pochodzenia. Wynika to m.in. z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zgodnie z którymi, etykiety żywności powinny być jasne i zrozumiałe, aby były pomocne dla konsumentów, którzy chcą dokonywać bardziej świadomych wyborów dotyczących żywności i diety.

Jest stanowisko rządu ws. unijnej reformy prawa farmaceutycznego

Jest stanowisko rządu ws. unijnej reformy prawa farmaceutycznego

19 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej (SUE). Podczas spotkania poruszono m.in. temat planowanej reformy unijnego prawa farmaceutycznego (o samej reformie pisaliśmy tutaj https://www.dzp.pl/alerty/195-reforma-unijnego-prawa-farmaceutycznego). W ramach prac komisji podsekretarz stanu w MZ Maciej Miłkowski przedstawił stanowisko polskiego rządu ws. proponowanych zmian. Oto jego najważniejsze punkty: […]