Akcyza od importu alkoholu do produkcji leków w Trybunale

W związku z niedostosowaniem do wymogów prawa unijnego polskich przepisów w zakresie zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów leczniczych Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sprawę zainicjowała skarga do Komisji Europejskiej wniesiona przez DZP. Dotyczyła ona naruszenia przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym unijnych regulacji w zakresie zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków. Spór w zakresie zgodności polskich przepisów z unijnymi wchodzi zatem w kolejną fazę w związku z podzieleniem przez Komisję Europejską podnoszonych przez DZP wątpliwości co do prawidłowości implementacji Dyrektywy Rady 92/83/EWG do polskiego porządku prawnego.

Zdaniem Komisji Europejskiej:

„Unijne przepisy dotyczące podatku akcyzowego przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyka krajowa jest jednak taka, że tego obowiązkowego zwolnienia nie przyznaje się, w przypadku gdy importerzy alkoholu nie decydują się na korzystanie z procedury zawieszenia poboru akcyzy.”

W przypadku stwierdzenia przez TSUE wadliwości polskich regulacji, przed importerami otworzą się potencjalnie nowe możliwości – zarówno w odniesieniu do przyszłych transakcji, jak i do tych już dokonanych.

O tym temacie pisaliśmy już m.in. tutaj i tutaj.

Stay tuned!

Artur Nowak

Artur Nowak
Radca Prawny, Partner

artur.nowak@dzp.pl

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Bardzo ciekawy wpis. Temat alkoholi jest mi bliski, ponieważ wódki kolekcjonerskie to moje hobby. Wiem jednak, że alkohol jest stosowany w wielu innych dziedzinach naszego życia, więc artykuł mnie naprawdę zainteresował.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *