Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

KE wszczyna postępowanie o naruszenie prawa unijnego

13.12.2016

Autorzy:
Artur Nowak
Jan Czerwiński
Paweł Suchocki

Reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu skargowym przed Komisją Europejską w sprawie naruszenia - przez przepisy ustawy o podatku akcyzowym, regulacji unijnych w zakresie zwolnienia alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków z akcyzy.

Postępowanie przez Komisją Europejską, zainicjowane w 2013 r., dotyczyło przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Przepisy te nie przewidują możliwości zastosowania bezpośredniego zwolnienia od akcyzy napojów alkoholowych importowanych z państw trzecich, mimo że stosowne zwolnienie (na określonych warunkach) zostało wprowadzone w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego z państw UE, a także w transakcjach krajowych.

Postępowanie zainicjowane przez Komisję Europejską może przyczynić się do zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym, co w konsekwencji może pozwolić branży farmaceutycznej na uproszenie łańcucha sprowadzania do Polski surowców do produkcji leków.

Polska w postępowaniu przed KE podnosiła, że przepisy polskie są zgodne z prawem UE - można bowiem dokonać importu towarów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego, a następnie zastosować zwolnienie w momencie zakończenia ww. procedury i wyprowadzenia alkoholu ze składu. Przedmiotowe stanowisko nie zostało zaakceptowane przez KE, która poinformowała o wszczęciu postępowania w trybie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&r_dossier=20164007&noncom=0&decision_date_from=&decision_date_to=&active_only=0&title=&submit=Search

Z ramienia DZP sprawę prowadzili eksperci z Praktyki PodatkowejArtur Nowak, Partner, Jan Czerwiński, Tax Manager i Paweł Suchocki, Senior Tax Consultant.

Bądź na bieżąco z DZP