DZP dla dostępności cyfrowej w Polsce

Zmiany prawne na rzecz dostępności

W związku z coraz bardziej powszechnym dostępem do Internetu, który dla wielu osób
w Polsce stał się już podstawowym źródłem informacji potrzebnych do codziennego uczestnictwa
w życiu społecznym, szczególnego znaczenia nabiera kwestia dostępności cyfrowej, czyli m.in. takiego zaprojektowania stron internetowych i aplikacji mobilnych, by były użyteczne dla wszystkich,
w możliwie największym stopniu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych adaptacji.

W mijającym roku zostały przyjęte i weszły w życie m.in. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wprowadzają nie tylko nowe obowiązki związane z dostępnością cyfrową, ale także mechanizm ich egzekwowania. Zmianom towarzyszyła też reforma prawa zamówień publicznych, które także zawiera szczególne wymagania związane z potrzebą zapewniania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

To ważne zmiany wdrażające do polskiego porządku prawnego postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., która przez Polskę została ratyfikowana we wrześniu 2012 r. Kancelaria DZP była zaangażowana w dwuletni projekt Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa, o którym można więcej przeczytać na naszej stronie internetowej.

Wciąż wiele pozostaje do zrobienia

Z analiz opracowanych przez stronę publiczną oraz organizacje pozarządowe wynika, że nawet połowa stron internetowych podmiotów publicznych może być uznana za niespełniającą stawianych im wymagań dotyczących dostępności. Dlatego wciąż potrzebne są działania na rzecz podnoszenia świadomości obowiązków z tym związanych oraz wspierania organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.

W ramach spotkania „Dzień dla Organizacji Pozarządowych – technologie wspierające dostępność i bezpieczeństwo użytkowników i organizacji” prawnicy z kancelarii DZP przybliżyli uczestnikom ostatnie zmiany prawne związane z dostępnością cyfrową. Piotr Najbuk wprowadził uczestników do tematu, a w sesjach tematycznych wzięli udział Paweł Kaźmierczyk, który omówił nowe prawa i obowiązki wynikające z ostatnich zmian prawnych, oraz dr Wojciech Hartung, który przedstawił temat dostępności cyfrowej z perspektywy nowego prawa zamówień publicznych.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania [LINK].

Paweł Kaźmierczyk

Paweł Kaźmierczyk
Prawnik, Associate

pawel.kazmierczyk@dzp.pl

Piotr Najbuk

Piotr Najbuk
Prawnik, Senior Associate

piotr.najbuk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *