Nowe funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych

Od 13 marca br. za pośrednictwem SOLR możliwe jest nie tylko składanie i procedowanie wniosków refundacyjnych, ale również prowadzenie innych postępowań związanych z funkcjonowaniem decyzji m.in. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek, zmiany lub uchylenia decyzji, a także nałożenia kar finansowanych w związku z niedotrzymaniem postanowień zawartych w decyzji.

W związku z najnowszą aktualizacją Systemu Obsługi List Refundacyjnych zostały udostępnione nowe możliwości zarówno dla Ministra Zdrowia, jak i wnioskodawców. Oprócz standardowego postępowania refundacyjnego za pośrednictwem SOLR będzie można również załatwić inne sprawy związane z funkcjonowaniem decyzji.

Zgodnie z komunikatem udostępnionym wnioskodawcom, aktualizacja umożliwia wszczynanie i prowadzenie następujących postępowań administracyjnych:

Podstawa prawna Tryb wszczęcia Opis postępowania
art. 113 kodeksu postępowania administracyjnego z urzędu lub na wniosek prostowanie w decyzji błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek
art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego z urzędu lub na wniosek zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej (za zgodą adresata)
art. 161 kodeksu postępowania administracyjnego z urzędu zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej (bez zgody adresata)
art. 162 kodeksu postępowania administracyjnego z urzędu stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
art. 24 ust.1 w zw. z art. 32a ust. 1 ustawy o refundacji na wniosek postępowanie refundacyjne w zw. z wnioskiem o założenie konta w SOLR
art. 33 ustawy o refundacji z urzędu uchylenie decyzji
art. 34 ustawy o refundacji z urzędu zwrot w związku z niedotrzymaniem zobowiązania w zakresie dotyczącym rocznej wielkości lub ciągłości dostaw
art. 40 ustawy o refundacji z urzędu refundacja off-label
art. 51 ustawy o refundacji z urzędu kara pieniężna w związku z niedotrzymaniem postanowień w zakresie instrumentów dzielenia ryzyka

Wnioskodawca w celu wszczęcia postępowania składa pismo w sprawie, w której została wydana decyzja mająca być przedmiotem postępowania. Należy przy tym pamiętać, że postępowanie musi dotyczyć tego samego produktu, w tym samym wskazaniu oraz w tej samej kategorii dostępności.

 

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *