RAPORT REGULACYJNY DZP: „OPIEKA FARMACEUTYCZNA – ASPEKTY PRAWNE. PROJEKT OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ W POLSCE. JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ JĄ DO POLSKIEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA?”

Zespół kancelarii DZP przygotował raport regulacyjny „Opieka farmaceutyczna – aspekty prawne. Projekt opieki farmaceutycznej w Polsce. Jak skutecznie wdrożyć ją do polskiego systemu ochrony zdrowia?”. Celem raportu jest wskazanie na kluczowe zagadnienia prawne, od których zależy skuteczne wdrożenie opieki farmaceutycznej do polskiego systemu ochrony zdrowia oraz dalszy jej rozwój. Raport zawiera zarówno analizę obowiązujących oraz projektowanych przepisów regulujących opiekę farmaceutyczną, jak również postulaty w zakresie podjęcia dalszych działań regulacyjnych w zakresie hard law oraz soft law.

Raport dostępny jest pod linkiem.

Informacja o konferencji prezentującej raport

Raport został zaprezentowany w dniu 1 października 2020 r. podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli eksperci: Tomasz Kaczyński (autor raportu, radca prawny, wspólnik w kancelarii DZP), Krzysztof Łanda (założyciel Fundacji Watch Health Care, Prezes MedInvest Scanner), Marcin Czech (prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka, Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej), a także Artur Łakomiec (Prezes Zarządu Gemini Polska, partner raportu) i Karolina Widelska (farmaceutka).

Nagranie z konferencji prasowej „Przyszłość opieki farmaceutycznej w Polsce” dostępne jest pod linkiem.

Kluczowe tezy zawarte w raporcie

W raporcie wyróżniamy dwa podstawowe etapy wdrażania opieki farmaceutycznej do systemu ochrony zdrowia: etap legalizacji oraz etap implementacji do publicznego systemu ochrony zdrowia. Efektywność realizacji każdego etapu należy ocenić z perspektywy istnienia w systemie prawnym odpowiednich mechanizmów jakościowych. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty skutecznie realizuje pierwszy etap wdrożenia opieki farmaceutycznej. Przyznaje tej grupie zawodowej prawo do sprawowania opieki farmaceutycznej oraz nadaje opiece farmaceutycznej status świadczenia zdrowotnego, przez co staje się ona pełnoprawną częścią systemu ochrony zdrowia. Natomiast w zakresie wdrożenia opieki farmaceutycznej do systemu ochrony zdrowia potrzebne jest podjęcie dalszych działań.

W raporcie wskazaliśmy i omówiliśmy m.in. gwarancje jakościowe prawidłowej opieki farmaceutycznej oraz obszary, które wymagają zmian. Wśród tych ostatnich znajduje się wymiana informacji o pacjencie, wykorzystanie rozwiązań e-zdrowia, informowanie o sprawowaniu opieki farmaceutycznej, kontrola nad wykonywaniem opieki farmaceutycznej. W tym kontekście wskazaliśmy na kluczową rolę uczelni medycznych, konsultantów w dziedzinach farmacji, samorządu aptekarskiego oraz towarzystw naukowych. Podmioty te mogłyby zaproponować rozwiązania podnoszące jakość i efektywność opieki farmaceutycznej, poprzez opracowanie miękkich standardów i wytycznych. Ważnym miejscem do dyskusji w tym zakresie, jest również zespół ds. opieki farmaceutycznej przy Ministrze Zdrowia.

W raporcie podkreśliliśmy, że bardzo istotnym elementem skutecznego wdrożenia opieki farmaceutycznej do systemu ochrony zdrowia jest wybór odpowiedniego sposobu finansowania świadczeń opieki farmaceutycznej. W raporcie zostały omówione potencjalne zasady i źródła finansowania opieki farmaceutycznej. Ze względu na restrykcyjne reguły finansowania świadczeń ze środków publicznych model finansowania powinien być precyzyjny i uwzględniać następujące cele: zapewnienie powszechności i efektywności organizacyjnej, zarządzenie problemem niedostatecznych nakładów na ochronę zdrowia, wprowadzenie odpowiedniego modelu finansowanie poszczególnych świadczeń opieki farmaceutycznej, realizacja zasad solidaryzmu społecznego oraz optymalizacja dostępności opieki farmaceutycznej w stosunku do nakładów.

Jan Pachocki

Jan Pachocki
Radca prawny, Senior Associate

jan.pachocki@dzp.pl

Monika Radzikowska

Monika Radzikowska
Prawnik, Associate

monika.radzikowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *