Refundacja

Doctor giving a lot of pills

Instytucja pierwszego odpowiednika – dlaczego tak bardzo należy ją zmienić?

Niemal 4 lata obowiązywania ustawy o refundacji doprowadziły do wielu refleksji na temat funkcjonowania tej regulacji. Jako że nie doczekaliśmy się realizacji obowiązku sprawozdania pierwszych 2 lat funkcjonowania ustawy to takie podsumowanie zostało sporządzone połączonymi siłami firmy Sequence oraz kancelarii DZP[1]. Wnioski płynące z przedmiotowego raportu wskazują, że analizowana regulacja zawiera wiele uzasadnionych mechanizmów, jednakże cały czas na jej ocenę wpływa szereg przepisów, które nie realizują ratio legis przyjętej ustawy.

Syringe, vial and stethoscope on surgical tray.

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – nowa regulacja dla wyrobów medycznych

15 czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Zgodnie z zapowiedzią MZ, wejście w życie nowelizacji planowane jest na początek 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia – urzędowa obniżka cen zbytu leku uzasadnia wystawianie faktur korygujących

Ministerstwo Zdrowia – urzędowa obniżka cen zbytu leku uzasadnia wystawianie faktur korygujących

Ministerstwo Zdrowia rzuciło nowe światło na interpretację przepisów dotyczących możliwości wystawiania faktur korygujących w przypadku urzędowej obniżki cen. W piśmie Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej kierowanym do Ministra Zdrowia, poddana została pod wątpliwość sytuacja, w której następuje obniżenie ceny refundowanego produktu, a produkt ten nie został sprzedany przez podmiot prowadzący aptekę, […]

Zaproszenie na śniadanie refundacyjne „Nowe Ministerstwo Zdrowia – nowe przepisy o refundacji leków”

Zaproszenie na śniadanie refundacyjne „Nowe Ministerstwo Zdrowia – nowe przepisy o refundacji leków”

Wszystkich zainteresowanych tematem refundacji zapraszamy na śniadanie pt. „Nowe Ministerstwo Zdrowia – nowe przepisy o refundacji leków. Jak wprowadzane zmiany wpłyną na rynek – pierwsze oceny”, które kancelaria DZP organizuje wspólnie z firmą Sequence. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie i będzie poświęcone aktualnym zmianom regulacji refundacyjnych […]

Strethoscope on heartbeat graph

Projekt 75+ w Senacie

5 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 Senacka Komisja Zdrowia będzie rozpatrywać projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach gwarantowanych („projekt 75 +”) (Projektu ustawy dostępny tutaj). Komisja ta ma 18 dni na opracowanie swojego stanowiska, by następnie przedstawić je na forum Senatu w formie sprawozdania.

Duże zmiany w refundacji

Duże zmiany w refundacji

Niezależnie od planów wprowadzenia dużej nowelizacji przepisów Ustawy o refundacji w  zapowiedziach Resortu Zdrowia pojawiały się informacje o mniejszych, wynikających z potrzeby chwili, modyfikacjach. Pierwsze z nich, które dotyczyły m.in. nowych zasad wydawania zamienników leków refundowanych w aptece, zostały przegłosowane przez Sejm oraz przekazane do Senatu w ramach projektu leków […]