Refundacja

Syringe, vial and stethoscope on surgical tray.

Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – nowa regulacja dla wyrobów medycznych

15 czerwca został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych. Zgodnie z zapowiedzią MZ, wejście w życie nowelizacji planowane jest na początek 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia – urzędowa obniżka cen zbytu leku uzasadnia wystawianie faktur korygujących

Ministerstwo Zdrowia – urzędowa obniżka cen zbytu leku uzasadnia wystawianie faktur korygujących

Ministerstwo Zdrowia rzuciło nowe światło na interpretację przepisów dotyczących możliwości wystawiania faktur korygujących w przypadku urzędowej obniżki cen. W piśmie Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej kierowanym do Ministra Zdrowia, poddana została pod wątpliwość sytuacja, w której następuje obniżenie ceny refundowanego produktu, a produkt ten nie został sprzedany przez podmiot prowadzący aptekę, […]

Zaproszenie na śniadanie refundacyjne „Nowe Ministerstwo Zdrowia – nowe przepisy o refundacji leków”

Zaproszenie na śniadanie refundacyjne „Nowe Ministerstwo Zdrowia – nowe przepisy o refundacji leków”

Wszystkich zainteresowanych tematem refundacji zapraszamy na śniadanie pt. „Nowe Ministerstwo Zdrowia – nowe przepisy o refundacji leków. Jak wprowadzane zmiany wpłyną na rynek – pierwsze oceny”, które kancelaria DZP organizuje wspólnie z firmą Sequence. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie i będzie poświęcone aktualnym zmianom regulacji refundacyjnych […]

Strethoscope on heartbeat graph

Projekt 75+ w Senacie

5 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 Senacka Komisja Zdrowia będzie rozpatrywać projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach gwarantowanych („projekt 75 +”) (Projektu ustawy dostępny tutaj). Komisja ta ma 18 dni na opracowanie swojego stanowiska, by następnie przedstawić je na forum Senatu w formie sprawozdania.

Duże zmiany w refundacji

Duże zmiany w refundacji

Niezależnie od planów wprowadzenia dużej nowelizacji przepisów Ustawy o refundacji w  zapowiedziach Resortu Zdrowia pojawiały się informacje o mniejszych, wynikających z potrzeby chwili, modyfikacjach. Pierwsze z nich, które dotyczyły m.in. nowych zasad wydawania zamienników leków refundowanych w aptece, zostały przegłosowane przez Sejm oraz przekazane do Senatu w ramach projektu leków […]

Hall of business building

Ministerstwo Finansów bada praktyki cenowe i podatkowe spółek

W ostatnich miesiącach Minister Finansów wydał serię komunikatów (tu i tu), w których ogłasza, że jednym z głównych obszarów jego zainteresowania w drugim kwartale 2016 roku będzie systematyczna weryfikacja praktyk cenowych i podatkowych w Polsce. Prowadzone badania mogą mieć duży wpływ na branżę farmaceutyczną.

Udział organizacji pacjentów w postępowaniach refundacyjnych

Problem udziału organizacji pacjentów w postępowaniach refundacyjnych wystąpił pierwszy raz już na początku 2012 r. Do tej pory Minister Zdrowia w sposób konsekwentny odmawiał tym organizacjom udziału w postępowaniach, zasłaniając się koniecznością respektowania tajemnicy przedsiębiorcy. W jednym z ostatnich takich przypadków Wojewódzki Sąd Administracyjny podważył prawidłowość braku dopuszczenia organizacji do […]

Czy obowiązek miesięcznego raportowania wielkości dostaw jest uzasadniony w przypadku wszystkich leków?

Czy obowiązek miesięcznego raportowania wielkości dostaw jest uzasadniony w przypadku wszystkich leków?

2 lutego 2016 r. ukazał się projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12280103/12328638/12328639/dokument207061.pdf). W projekcie tym zawarte zostały także zmiany związane ze składaniem wniosków o objęcie refundacją leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. 

Rządowy projekt ustawy 75+ oraz inne zmiany w refundacji

2 lutego 2016 r. ukazał się projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12280103/12328638/12328639/dokument207061.pdf). Zmiana ta jest kolejną odsłoną zapowiadanego wcześniej przez rząd programu darmowych leków dla seniorów.